Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mounds candy bar և Gelatin dessert սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mounds candy bar vs Gelatin dessert infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +600%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1507.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2650%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4485.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -68.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +10900%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +239%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +8518.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +54.9%
հավասար Սելեն - 6.7
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +600%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1507.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2650%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4485.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -68.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +10900%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +239%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +8518.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +54.9%
հավասար Սելեն - 6.7

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1533.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +41.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2977.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1650%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +8900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +237.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 2% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1533.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +41.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2977.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1650%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +8900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +237.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +805%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +65.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +69.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +54.5%
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +805%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +65.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +69.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +54.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mounds candy bar Gelatin dessert
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mounds candy bar Gelatin dessert Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.89g 90.5g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 4.6g 7.8g Gelatin dessert
Ճարպեր 26.6g 0g Mounds candy bar
Ածխաջրեր 58.59g 90.5g Gelatin dessert
Կալորիականություն 486kcal 381kcal Mounds candy bar
Շաքար 46.19g 86.04g Mounds candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 3.7g 0g Mounds candy bar
Կալցիում 21mg 3mg Mounds candy bar
Երկաթ 2.09mg 0.13mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 55mg 2mg Mounds candy bar
Ֆոսֆոր 91mg 141mg Gelatin dessert
Կալիում 321mg 7mg Mounds candy bar
Նատրիում 145mg 466mg Mounds candy bar
Ցինկ 1.1mg 0.01mg Mounds candy bar
Պղինձ 0.4mg 0.118mg Mounds candy bar
Մանգան 0.948mg 0.011mg Mounds candy bar
Սելեն 6.6µg 6.7µg Gelatin dessert
Վիտամին E 0.19mg 0mg Mounds candy bar
Վիտամին C 0.4mg 0mg Mounds candy bar
Վիտամին B1 0.049mg 0.003mg Mounds candy bar
Վիտամին B2 0.058mg 0.041mg Mounds candy bar
Վիտամին B3 0.277mg 0.009mg Mounds candy bar
Վիտամին B5 0.245mg 0.014mg Mounds candy bar
Վիտամին B6 0.09mg 0.001mg Mounds candy bar
Folate, total 6µg 3µg Mounds candy bar
Choline, total 11.8mg 3.5mg Mounds candy bar
Վիտամին K 1.6µg 0µg Mounds candy bar
Տրեոնին 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg Gelatin dessert
Խոլեստերին 2mg 0mg Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 20.58g 0g Gelatin dessert
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.39g 0g Mounds candy bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 0g Mounds candy bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mounds candy bar Gelatin dessert
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
7%
Mounds candy bar
1%
Gelatin dessert
Mineral Summary Score
53%
Mounds candy bar
21%
Gelatin dessert

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Շաքար (difference - 39.85g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Նատրիում (difference - 321mg)
Which food is lower in glycemic index?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in glycemic index (difference - 53)
Which food is richer in minerals?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 20.58g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients
  2. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: