Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mounds candy bar և Gumdrop սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mounds candy bar vs Gumdrop infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +600%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +422.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +5400%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +9000%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +6320%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +3233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +9380%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +725%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -69.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +600%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +422.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +5400%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +9000%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +6320%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +3233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +9380%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +725%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -69.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +716.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +346.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2670%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1941.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1700%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +716.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +346.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2670%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1941.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1700%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +805%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1060%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +68.8%
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +805%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1060%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +68.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mounds candy bar Gumdrop
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mounds candy bar Gumdrop Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.89g 98.8g Gumdrop
Սպիտակուցներ 4.6g 0g Mounds candy bar
Ճարպեր 26.6g 0g Mounds candy bar
Ածխաջրեր 58.59g 98.9g Gumdrop
Կալորիականություն 486kcal 396kcal Mounds candy bar
Շաքար 46.19g 58.97g Mounds candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 3.7g 0.1g Mounds candy bar
Կալցիում 21mg 3mg Mounds candy bar
Երկաթ 2.09mg 0.4mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 55mg 1mg Mounds candy bar
Ֆոսֆոր 91mg 1mg Mounds candy bar
Կալիում 321mg 5mg Mounds candy bar
Նատրիում 145mg 44mg Gumdrop
Ցինկ 1.1mg 0mg Mounds candy bar
Պղինձ 0.4mg 0.012mg Mounds candy bar
Մանգան 0.948mg 0.01mg Mounds candy bar
Սելեն 6.6µg 0.8µg Mounds candy bar
Վիտամին E 0.19mg 0mg Mounds candy bar
Վիտամին C 0.4mg 0mg Mounds candy bar
Վիտամին B1 0.049mg 0.006mg Mounds candy bar
Վիտամին B2 0.058mg 0.013mg Mounds candy bar
Վիտամին B3 0.277mg 0.01mg Mounds candy bar
Վիտամին B5 0.245mg 0.012mg Mounds candy bar
Վիտամին B6 0.09mg 0.005mg Mounds candy bar
Folate, total 6µg 0µg Mounds candy bar
Choline, total 11.8mg 0mg Mounds candy bar
Վիտամին K 1.6µg 0µg Mounds candy bar
Խոլեստերին 2mg 0mg Gumdrop
Հագեցած ճարպ 20.58g 0g Gumdrop
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.39g 0g Mounds candy bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 0g Mounds candy bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mounds candy bar Gumdrop
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
7%
Mounds candy bar
1%
Gumdrop
Mineral Summary Score
53%
Mounds candy bar
3%
Gumdrop

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Շաքար (difference - 12.78g)
Which food is lower in glycemic index?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is cheaper?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is cheaper (difference - $1.6)
Which food is richer in minerals?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Նատրիում (difference - 101mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 20.58g)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients
  2. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: