Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mounds candy bar և Pectin սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mounds candy bar vs Pectin infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +5400%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +4450%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4485.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -27.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +134%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1254.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +29.7%
հավասար Պղինձ - 0.42
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 102% 1% 1% 1% 27% 13% 140% 10% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +5400%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +4450%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4485.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -27.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +134%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1254.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +29.7%
հավասար Պղինձ - 0.42

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
2
Pectin
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +512.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +5440%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +122.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +800%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
հավասար Վիտամին B2 - 0.06
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 2% 14% 1% 7% 3% 1% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +512.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +5440%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +122.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +800%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
հավասար Վիտամին B2 - 0.06

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +8766.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +286.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +54.3%
հավասար Ջուր - 8.7
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
90% 9%
Սպիտակուցներ: 0.3 գ
Ճարպեր: 0.3 գ
Ածխաջրեր: 90.4 գ
Ջուր: 8.7 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +8766.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +286.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +54.3%
հավասար Ջուր - 8.7

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +3800%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +55.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.8%
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
33% 7% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.01 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.09 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +3800%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +55.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mounds candy bar Pectin
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mounds candy bar Pectin Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.89g 81.8g Pectin
Սպիտակուցներ 4.6g 0.3g Mounds candy bar
Ճարպեր 26.6g 0.3g Mounds candy bar
Ածխաջրեր 58.59g 90.4g Pectin
Կալորիականություն 486kcal 325kcal Mounds candy bar
Շաքար 46.19g Pectin
Բջջանյութ(Fiber) 3.7g 8.6g Pectin
Կալցիում 21mg 7mg Mounds candy bar
Երկաթ 2.09mg 2.71mg Pectin
Մագնեզիում 55mg 1mg Mounds candy bar
Ֆոսֆոր 91mg 2mg Mounds candy bar
Կալիում 321mg 7mg Mounds candy bar
Նատրիում 145mg 200mg Mounds candy bar
Ցինկ 1.1mg 0.47mg Mounds candy bar
Պղինձ 0.4mg 0.42mg Pectin
Մանգան 0.948mg 0.07mg Mounds candy bar
Սելեն 6.6µg 0µg Mounds candy bar
Վիտամին A 0IU 3IU Pectin
Վիտամին E 0.19mg Mounds candy bar
Վիտամին C 0.4mg 0mg Mounds candy bar
Վիտամին B1 0.049mg 0.008mg Mounds candy bar
Վիտամին B2 0.058mg 0.06mg Pectin
Վիտամին B3 0.277mg 0.005mg Mounds candy bar
Վիտամին B5 0.245mg 0.11mg Mounds candy bar
Վիտամին B6 0.09mg 0.01mg Mounds candy bar
Folate, total 6µg 1µg Mounds candy bar
Choline, total 11.8mg Mounds candy bar
Վիտամին K 1.6µg Mounds candy bar
Խոլեստերին 2mg 0mg Pectin
Հագեցած ճարպ 20.58g 0.05g Pectin
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.39g 0.01g Mounds candy bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 0.09g Mounds candy bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mounds candy bar Pectin
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
7%
Mounds candy bar
2%
Pectin
Mineral Summary Score
53%
Mounds candy bar
29%
Pectin

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Pectin
Pectin is lower in Շաքար (difference - 46.19g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Pectin
Pectin is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pectin
Pectin is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 20.53g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Նատրիում (difference - 55mg)
Which food is richer in minerals?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients
  2. Pectin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168821/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: