Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mounds candy bar և Starburst սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mounds candy bar vs Starburst infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +20800%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +5400%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1720%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +15950%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +3233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +6220%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +725%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -98.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +20800%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +5400%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1720%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +15950%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +3233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +6220%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +725%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -98.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +4800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +2800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +5440%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +500%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +73.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +14575%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +31.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 7% 0% 196% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 0% 0% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +4800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +2800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +5440%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +500%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +73.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +14575%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +31.3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1022%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +224%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +286.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +40.9%
հավասար Ջուր - 8.51
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
8% 83% 9%
Սպիտակուցներ: 0.41 գ
Ճարպեր: 8.21 գ
Ածխաջրեր: 82.57 գ
Ջուր: 8.51 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1022%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +224%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +286.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +40.9%
հավասար Ջուր - 8.51

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -62.2%
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 7.778 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -62.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mounds candy bar Starburst
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mounds candy bar Starburst Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.89g 82.57g Starburst
Սպիտակուցներ 4.6g 0.41g Mounds candy bar
Ճարպեր 26.6g 8.21g Mounds candy bar
Ածխաջրեր 58.59g 82.57g Starburst
Կալորիականություն 486kcal 408kcal Mounds candy bar
Շաքար 46.19g 58.12g Mounds candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 3.7g 0g Mounds candy bar
Կալցիում 21mg 0mg Mounds candy bar
Երկաթ 2.09mg 0.01mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 55mg 1mg Mounds candy bar
Ֆոսֆոր 91mg 5mg Mounds candy bar
Կալիում 321mg 2mg Mounds candy bar
Նատրիում 145mg 2mg Starburst
Ցինկ 1.1mg 0mg Mounds candy bar
Պղինձ 0.4mg 0.012mg Mounds candy bar
Մանգան 0.948mg 0.015mg Mounds candy bar
Սելեն 6.6µg 0.8µg Mounds candy bar
Վիտամին A 0IU 1IU Starburst
Վիտամին E 0.19mg 0.33mg Starburst
Վիտամին C 0.4mg 58.7mg Starburst
Վիտամին B1 0.049mg 0.001mg Mounds candy bar
Վիտամին B2 0.058mg 0.002mg Mounds candy bar
Վիտամին B3 0.277mg 0.005mg Mounds candy bar
Վիտամին B5 0.245mg 0.035mg Mounds candy bar
Վիտամին B6 0.09mg 0mg Mounds candy bar
Folate, total 6µg 1µg Mounds candy bar
Choline, total 11.8mg 0mg Mounds candy bar
Վիտամին K 1.6µg 2.1µg Starburst
Խոլեստերին 2mg 0mg Starburst
Տրանս ճարպ 0.141g Mounds candy bar
Հագեցած ճարպ 20.58g 7.778g Starburst
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.39g 0g Mounds candy bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 0g Mounds candy bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mounds candy bar Starburst
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
7%
Mounds candy bar
16%
Starburst
Mineral Summary Score
53%
Mounds candy bar
1%
Starburst

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Starburst
Starburst is lower in Նատրիում (difference - 143mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Starburst
Starburst is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Starburst
Starburst is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 12.802g)
Which food is lower in Շաքար?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Շաքար (difference - 11.93g)
Which food is richer in minerals?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients
  2. Starburst - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169590/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: