Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Nectarine և Clementine սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Nectarine vs Clementine infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +13.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +183.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +134.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +400%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 2% 11% 7% 12% 18% 0% 5% 29% 8% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 6% 8% 9% 16% 1% 2% 15% 3% 1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +13.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +183.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +134.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +400%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +285%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +76.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +803.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +152.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +380%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +125.8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 20% 16% 0% 19% 9% 7% 22% 12% 6% 4% 0% 4% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 163% 22% 7% 12% 10% 18% 18% 0% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +285%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +76.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +803.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +152.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +380%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +125.8%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +24.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +113.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +20%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +13.9%
հավասար Ջուր - 86.58
11% 88%
Սպիտակուցներ: 1.06 գ
Ճարպեր: 0.32 գ
Ածխաջրեր: 10.55 գ
Ջուր: 87.59 գ
Այլ: 0.48 գ
12% 87%
Սպիտակուցներ: 0.85 գ
Ճարպեր: 0.15 գ
Ածխաջրեր: 12.02 գ
Ջուր: 86.58 գ
Այլ: 0.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +24.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +113.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +20%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +13.9%
հավասար Ջուր - 86.58

Carbohydrate type comparison

Carbohydrate type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +22.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +19.7%
հավասար Գլյուկոզա - 1.59
62% 20% 17%
Օսլա: 0.07 գ
Սախարոզ: 4.87 գ
Գլյուկոզա: 1.57 գ
Ֆրուկտոզա: 1.37 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 0 գ
Գալակտոզա: 0 գ
65% 17% 18%
Օսլա: 0 գ
Սախարոզ: 5.96 գ
Գլյուկոզա: 1.59 գ
Ֆրուկտոզա: 1.64 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 0 գ
Գալակտոզա: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +22.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +19.7%
հավասար Գլյուկոզա - 1.59

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Nectarine Clementine
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Nectarine Clementine Opinion
Զուտ ածխաջրեր 8.85g 10.32g Clementine
Սպիտակուցներ 1.06g 0.85g Nectarine
Ճարպեր 0.32g 0.15g Nectarine
Ածխաջրեր 10.55g 12.02g Clementine
Կալորիականություն 44kcal 47kcal Clementine
Օսլա 0.07g 0g Nectarine
Ֆրուկտոզա 1.37g 1.64g Clementine
Շաքար 7.89g 9.18g Nectarine
Բջջանյութ(Fiber) 1.7g 1.7g
Կալցիում 6mg 30mg Clementine
Երկաթ 0.28mg 0.14mg Nectarine
Մագնեզիում 9mg 10mg Clementine
Ֆոսֆոր 26mg 21mg Nectarine
Կալիում 201mg 177mg Nectarine
Նատրիում 0mg 1mg Nectarine
Ցինկ 0.17mg 0.06mg Nectarine
Պղինձ 0.086mg 0.043mg Nectarine
Մանգան 0.054mg 0.023mg Nectarine
Սելեն 0µg 0.1µg Clementine
Վիտամին A 332IU Nectarine
Վիտամին A, RAE 17µg Nectarine
Վիտամին E 0.77mg 0.2mg Nectarine
Վիտամին C 5.4mg 48.8mg Clementine
Վիտամին B1 0.034mg 0.086mg Clementine
Վիտամին B2 0.027mg 0.03mg Clementine
Վիտամին B3 1.125mg 0.636mg Nectarine
Վիտամին B5 0.185mg 0.151mg Nectarine
Վիտամին B6 0.025mg 0.075mg Clementine
Folate, total 5µg 24µg Clementine
Choline, total 6.2mg 14mg Clementine
Վիտամին K 2.2µg 0µg Nectarine
Տրիպտոֆան 0.005mg Nectarine
Տրեոնին 0.009mg Nectarine
Իզոլեյցին 0.009mg Nectarine
Լեյցին 0.014mg Nectarine
Լիզին 0.016mg Nectarine
Մեթիոնին 0.006mg Nectarine
Ֆենիլալանին 0.021mg Nectarine
Վալին 0.013mg Nectarine
Հիստիդին 0.008mg Nectarine
Հագեցած ճարպ 0.025g Clementine
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.088g Nectarine
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.113g Nectarine

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Nectarine Clementine
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
9%
Nectarine
20%
Clementine
Mineral Summary Score
9%
Nectarine
7%
Clementine

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Nectarine
Nectarine is lower in Շաքար (difference - 1.29g)
Which food is lower in Նատրիում?
Nectarine
Nectarine is lower in Նատրիում (difference - 1mg)
Which food is lower in glycemic index?
Nectarine
Nectarine is lower in glycemic index (difference - 4)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Clementine
Clementine is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Clementine
Clementine is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.025g)
Which food is cheaper?
Clementine
Clementine is cheaper (difference - $0.5)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Nectarine - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169914/nutrients
  2. Clementine - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168195/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: