Foodstruct
Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Nori և Drumstick tree սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the main differences between Nori and Drumstick tree?

  • Nori is richer in Մանգան, Վիտամին B2, Վիտամին A, RAE, Folate, total, Պղինձ, and Երկաթ, yet Drumstick tree is richer in Վիտամին C, Բջջանյութ(Fiber), Մագնեզիում, and Վիտամին B5.
  • Drumstick tree's daily need coverage for Վիտամին C is 113% higher.
  • Nori has 65 times more Վիտամին A, RAE than Drumstick tree. Nori has 260µg of Վիտամին A, RAE, while Drumstick tree has 4µg.

We used Seaweed, laver, raw and Drumstick pods, raw types in this comparison.

Infographic

Nori vs Drumstick tree infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +400%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +16%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +29.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2150%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -12.5%
Երկաթ Կալցիում Կալիում Մագնեզիում Պղինձ Ցինկ Ֆոսֆոր Նատրիում 68% 22% 32% 2% 88% 29% 25% 7%
Երկաթ Կալցիում Կալիում Մագնեզիում Պղինձ Ցինկ Ֆոսֆոր Նատրիում 14% 9% 41% 33% 28% 13% 22% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +400%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +16%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +29.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2150%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -12.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Nori
8
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +6929.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +84.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +502.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +137.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +32.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +231.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +261.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +52.4%
Վիտամին C Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Վիտամին B12 Վիտամին K Folate, total 130% 313% 20% 0% 25% 103% 28% 32% 37% 0% 10% 110%
Վիտամին C Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Վիտամին B12 Վիտամին K Folate, total 470% 5% 0% 0% 14% 18% 12% 48% 28% 0% 0% 33%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +6929.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +84.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +502.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +137.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +32.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +231.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +261.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +52.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Nori Drumstick tree
Rich in minerals ok
Lower in glycemic index ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Nori Drumstick tree Opinion
Կալորիականություն 35kcal 37kcal Drumstick tree
Սպիտակուցներ 5.81g 2.1g Nori
Ճարպեր 0.28g 0.2g Nori
Վիտամին C 39mg 141mg Drumstick tree
Զուտ ածխաջրեր 4.81g 5.33g Drumstick tree
Ածխաջրեր 5.11g 8.53g Drumstick tree
Խոլեստերին 0mg 0mg
Վիտամին D 0IU 0IU
Երկաթ 1.8mg 0.36mg Nori
Կալցիում 70mg 30mg Nori
Կալիում 356mg 461mg Drumstick tree
Մագնեզիում 2mg 45mg Drumstick tree
Շաքար 0.49g g Drumstick tree
Բջջանյութ(Fiber) 0.3g 3.2g Drumstick tree
Պղինձ 0.264mg 0.084mg Nori
Ցինկ 1.05mg 0.45mg Nori
Օսլա g g
Ֆոսֆոր 58mg 50mg Nori
Նատրիում 48mg 42mg Drumstick tree
Վիտամին A 5202IU 74IU Nori
Վիտամին E 1mg mg Nori
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին B1 0.098mg 0.053mg Nori
Վիտամին B2 0.446mg 0.074mg Nori
Վիտամին B3 1.47mg 0.62mg Nori
Վիտամին B5 0.521mg 0.794mg Drumstick tree
Վիտամին B6 0.159mg 0.12mg Nori
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 4µg µg Nori
Folate, total 146µg 44µg Nori
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.061g 0.033g Drumstick tree
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.025g 0.102g Drumstick tree
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.11g 0.003g Nori
Տրիպտոֆան 0.043mg mg Nori
Տրեոնին 0.232mg mg Nori
Իզոլեյցին 0.259mg mg Nori
Լեյցին 0.501mg mg Nori
Լիզին 0.222mg mg Nori
Մեթիոնին 0.145mg mg Nori
Ֆենիլալանին 0.273mg mg Nori
Վալին 0.402mg mg Nori
Հիստիդին 0.14mg mg Nori
Ֆրուկտոզա g g

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Nori Drumstick tree
Low Կալորիականություն diet ok
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
67
Nori
52
Drumstick tree
Mineral Summary Score
34
Nori
20
Drumstick tree

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
35%
Nori
13%
Drumstick tree
Carbohydrates
5%
Nori
9%
Drumstick tree
Fats
1%
Nori
1%
Drumstick tree

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Nori
Nori is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Nori
Nori is lower in glycemic index (difference - 0)
Which food is richer in vitamins?
Nori
Nori is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Drumstick tree
Drumstick tree is lower in Շաքար (difference - 0.49g)
Which food is lower in Նատրիում?
Drumstick tree
Drumstick tree is lower in Նատրիում (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Drumstick tree
Drumstick tree is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.028g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Nori - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168458/nutrients
  2. Drumstick tree - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170483/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: