Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Oh henry և 3 musketeers սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Oh henry vs 3 musketeers infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +27.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +75.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +102.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +94.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +116.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +127.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +234.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +68.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +34%
հավասար Նատրիում - 194
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +27.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +75.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +102.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +94.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +116.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +127.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +234.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +68.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +34%
հավասար Նատրիում - 194

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +125.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +338.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +116.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1006.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +473.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +25%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +204.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +141.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 21% 3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 7% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +125.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +338.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +116.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1006.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +473.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +25%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +204.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +141.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +196.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +80.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +38.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +18.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +152.2%
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +196.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +80.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +38.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +18.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +152.2%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +133%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +756.3%
հավասար Հագեցած ճարպ - 8.646
54% 31% 15%
Հագեցած ճարպ: 9.6 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.53 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.706 գ
76% 21% 3%
Հագեցած ճարպ: 8.646 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.373 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.316 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +133%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +756.3%
հավասար Հագեցած ճարպ - 8.646

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Oh henry 3 musketeers
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Oh henry 3 musketeers Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.6g 76.27g 3 musketeers
Սպիտակուցներ 7.7g 2.6g Oh henry
Ճարպեր 23g 12.75g Oh henry
Ածխաջրեր 65.5g 77.77g 3 musketeers
Կալորիականություն 462kcal 436kcal Oh henry
Շաքար 46.2g 66.89g Oh henry
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 1.5g Oh henry
Կալցիում 69mg 54mg Oh henry
Երկաթ 0.5mg 0.67mg 3 musketeers
Մագնեզիում 51mg 29mg Oh henry
Ֆոսֆոր 140mg 69mg Oh henry
Կալիում 259mg 133mg Oh henry
Նատրիում 193mg 194mg Oh henry
Ցինկ 1.19mg 0.55mg Oh henry
Պղինձ 0.353mg 0.155mg Oh henry
Մանգան 0.535mg 0.16mg Oh henry
Սելեն 3.2µg 1.9µg Oh henry
Վիտամին A 0IU 67IU 3 musketeers
Վիտամին A, RAE 0µg 20µg 3 musketeers
Վիտամին E 2.21mg 0.98mg Oh henry
Վիտամին C 0mg 0.2mg 3 musketeers
Վիտամին B1 0.149mg 0.034mg Oh henry
Վիտամին B2 0.121mg 0.056mg Oh henry
Վիտամին B3 2.545mg 0.23mg Oh henry
Վիտամին B5 0.539mg 0.231mg Oh henry
Վիտամին B6 0.086mg 0.015mg Oh henry
Folate, total 44µg 4µg Oh henry
Վիտամին B12 0.2µg 0.16µg Oh henry
Choline, total 37.1mg 12.2mg Oh henry
Վիտամին K 1.2µg 2.9µg 3 musketeers
Խոլեստերին 7mg 5mg 3 musketeers
Տրանս ճարպ 0.05g 0.129g Oh henry
Հագեցած ճարպ 9.6g 8.646g 3 musketeers
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.53g 2.373g Oh henry
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.706g 0.316g Oh henry

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Oh henry 3 musketeers
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
22%
Oh henry
8%
3 musketeers
Mineral Summary Score
42%
Oh henry
23%
3 musketeers

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Oh henry
Oh henry is lower in Շաքար (difference - 20.69g)
Which food is lower in Նատրիում?
Oh henry
Oh henry is lower in Նատրիում (difference - 1mg)
Which food is richer in minerals?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.954g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients
  2. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: