Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Oh henry և Reeses cups սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Oh henry vs Reeses cups infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -45.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +47.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +128.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +13%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +142%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +21.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +15%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +32.4%
հավասար Ցինկ - 1.28
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -45.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +47.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +128.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +13%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +142%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +21.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +15%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +32.4%
հավասար Ցինկ - 1.28

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1373.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +76.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +30%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +66.7%
հավասար Վիտամին B1 - 0.16
հավասար Վիտամին B2 - 0.11
հավասար Choline, total - 35.4
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 21% 3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 20% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1373.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +76.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +30%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +66.7%
հավասար Վիտամին B1 - 0.16
հավասար Վիտամին B2 - 0.11
հավասար Choline, total - 35.4

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +18.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +59.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +33%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +32.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +62%
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +18.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +59.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +33%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +32.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +62%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -10.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +136.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +103.3%
54% 31% 15%
Հագեցած ճարպ: 9.6 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.53 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.706 գ
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -10.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +136.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +103.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Oh henry Reeses cups
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Oh henry Reeses cups Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.6g 51.76g Oh henry
Սպիտակուցներ 7.7g 10.24g Reeses cups
Ճարպեր 23g 30.53g Reeses cups
Ածխաջրեր 65.5g 55.36g Oh henry
Կալորիականություն 462kcal 515kcal Reeses cups
Շաքար 46.2g 47.17g Oh henry
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 3.6g Reeses cups
Կալցիում 69mg 78mg Reeses cups
Երկաթ 0.5mg 1.21mg Reeses cups
Մագնեզիում 51mg 62mg Reeses cups
Ֆոսֆոր 140mg 161mg Reeses cups
Կալիում 259mg 343mg Reeses cups
Նատրիում 193mg 357mg Oh henry
Ցինկ 1.19mg 1.28mg Reeses cups
Պղինձ 0.353mg 0.24mg Oh henry
Մանգան 0.535mg 0mg Oh henry
Սելեն 3.2µg 1.4µg Oh henry
Վիտամին A 0IU 56IU Reeses cups
Վիտամին A, RAE 0µg 17µg Reeses cups
Վիտամին E 2.21mg 0.15mg Oh henry
Վիտամին C 0mg 0.3mg Reeses cups
Վիտամին B1 0.149mg 0.16mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.121mg 0.11mg Oh henry
Վիտամին B3 2.545mg 4.49mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.539mg 0.62mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.086mg 0.1mg Reeses cups
Folate, total 44µg 50µg Reeses cups
Վիտամին B12 0.2µg 0.26µg Reeses cups
Choline, total 37.1mg 35.4mg Oh henry
Վիտամին K 1.2µg 2µg Reeses cups
Խոլեստերին 7mg 6mg Reeses cups
Տրանս ճարպ 0.05g 0g Reeses cups
Հագեցած ճարպ 9.6g 10.73g Oh henry
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.53g 13.1g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.706g 5.5g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Oh henry Reeses cups
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
22%
Oh henry
24%
Reeses cups
Mineral Summary Score
42%
Oh henry
38%
Reeses cups

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in minerals
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is richer in vitamins?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Oh henry
Oh henry is lower in Շաքար (difference - 0.97g)
Which food is lower in Նատրիում?
Oh henry
Oh henry is lower in Նատրիում (difference - 164mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Oh henry
Oh henry is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.13g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients
  2. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: