Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Oh henry և Reese's pieces սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Oh henry vs Reese's pieces infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +300%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +72.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +47.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +38.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +16.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +105.6%
հավասար Կալցիում - 69
հավասար Երկաթ - 0.49
հավասար Նատրիում - 194
հավասար Ցինկ - 1.15
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +300%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +72.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +47.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +38.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +16.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +105.6%
հավասար Կալցիում - 69
հավասար Երկաթ - 0.49
հավասար Նատրիում - 194
հավասար Ցինկ - 1.15

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +123.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +29.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +20.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +138.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +13.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +27.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +391.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 21% 3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 16% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +123.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +29.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +20.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +138.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +13.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +27.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +391.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +130%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +61.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +27.3%
հավասար Ճարպեր - 24.77
հավասար Ածխաջրեր - 59.86
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +130%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +61.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +27.3%
հավասար Ճարպեր - 24.77
հավասար Ածխաջրեր - 59.86

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -41.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +24%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +43.9%
54% 31% 15%
Հագեցած ճարպ: 9.6 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.53 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.706 գ
72% 20% 8%
Հագեցած ճարպ: 16.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -41.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +24%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +43.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Oh henry Reese's pieces
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Oh henry Reese's pieces Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.6g 56.86g Oh henry
Սպիտակուցներ 7.7g 12.46g Reese's pieces
Ճարպեր 23g 24.77g Reese's pieces
Ածխաջրեր 65.5g 59.86g Oh henry
Կալորիականություն 462kcal 497kcal Reese's pieces
Շաքար 46.2g 53.25g Oh henry
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 3g Reese's pieces
Կալցիում 69mg 69mg
Երկաթ 0.5mg 0.49mg Oh henry
Մագնեզիում 51mg 88mg Reese's pieces
Ֆոսֆոր 140mg 207mg Reese's pieces
Կալիում 259mg 359mg Reese's pieces
Նատրիում 193mg 194mg Oh henry
Ցինկ 1.19mg 1.15mg Oh henry
Պղինձ 0.353mg 0.41mg Reese's pieces
Մանգան 0.535mg 1.1mg Reese's pieces
Սելեն 3.2µg 0.8µg Oh henry
Վիտամին E 2.21mg 0.99mg Oh henry
Վիտամին B1 0.149mg 0.18mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0.121mg 0.22mg Reese's pieces
Վիտամին B3 2.545mg 6.06mg Reese's pieces
Վիտամին B5 0.539mg 0.61mg Reese's pieces
Վիտամին B6 0.086mg 0.11mg Reese's pieces
Folate, total 44µg 55µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0.2µg 0.11µg Oh henry
Choline, total 37.1mg 28.7mg Oh henry
Վիտամին K 1.2µg 5.9µg Reese's pieces
Խոլեստերին 7mg 0mg Reese's pieces
Տրանս ճարպ 0.05g 0g Reese's pieces
Հագեցած ճարպ 9.6g 16.42g Oh henry
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.53g 4.46g Oh henry
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.706g 1.88g Oh henry

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Oh henry Reese's pieces
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
22%
Oh henry
29%
Reese's pieces
Mineral Summary Score
42%
Oh henry
56%
Reese's pieces

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in minerals
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is richer in vitamins?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Oh henry
Oh henry is lower in Շաքար (difference - 7.05g)
Which food is lower in Նատրիում?
Oh henry
Oh henry is lower in Նատրիում (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Oh henry
Oh henry is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 6.82g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients
  2. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: