Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Peruvian groundcherry և Mamey Sapote սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Important differences between Peruvian groundcherry and Mamey Sapote

  • Peruvian groundcherry has more Վիտամին B3, and Վիտամին B1, however Mamey Sapote has more Վիտամին C, and Վիտամին B2.
  • Mamey Sapote's daily need coverage for Վիտամին C is 13% more.
  • Peruvian groundcherry has 8 times more Վիտամին B1 than Mamey Sapote. Peruvian groundcherry has 0.11mg of Վիտամին B1, while Mamey Sapote has 0.013mg.

The food varieties used in the comparison are Groundcherries, (cape-gooseberries or poha), raw and Sapote, mamey, raw.

Infographic

Peruvian groundcherry vs Mamey Sapote infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +28.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +100%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 3% 38% 0% 18% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 6% 30% 8% 12% 41% 1% 6% 71%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +28.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +100%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +403.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +746.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +95.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +109.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +190%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 44% 0% 0% 37% 28% 10% 53% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 43% 0% 77% 4% 27% 27% 24% 167% 6% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +403.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +746.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +95.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +109.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +190%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Peruvian groundcherry Mamey Sapote
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in glycemic index ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Peruvian groundcherry Mamey Sapote Opinion
Զուտ ածխաջրեր 11.2g 26.7g Mamey Sapote
Սպիտակուցներ 1.9g 1.45g Peruvian groundcherry
Ճարպեր 0.7g 0.46g Peruvian groundcherry
Ածխաջրեր 11.2g 32.1g Mamey Sapote
Կալորիականություն 53kcal 124kcal Mamey Sapote
Օսլա g 6.33g Mamey Sapote
Ֆրուկտոզա g 7.66g Mamey Sapote
Շաքար g 20.14g Peruvian groundcherry
Բջջանյութ(Fiber) g 5.4g Mamey Sapote
Կալցիում 9mg 18mg Mamey Sapote
Երկաթ 1mg 0.78mg Peruvian groundcherry
Մագնեզիում mg 11mg Mamey Sapote
Ֆոսֆոր 40mg 26mg Peruvian groundcherry
Կալիում mg 454mg Mamey Sapote
Նատրիում mg 7mg Peruvian groundcherry
Ցինկ mg 0.19mg Mamey Sapote
Պղինձ mg 0.213mg Mamey Sapote
Վիտամին A 720IU 143IU Peruvian groundcherry
Վիտամին E mg 2.11mg Mamey Sapote
Վիտամին D IU IU
Վիտամին D µg µg
Վիտամին C 11mg 23mg Mamey Sapote
Վիտամին B1 0.11mg 0.013mg Peruvian groundcherry
Վիտամին B2 0.04mg 0.116mg Mamey Sapote
Վիտամին B3 2.8mg 1.432mg Peruvian groundcherry
Վիտամին B5 mg 0.397mg Mamey Sapote
Վիտամին B6 mg 0.72mg Mamey Sapote
Folate, total µg 7µg Mamey Sapote
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg µg
Տրիպտոֆան mg 0.049mg Mamey Sapote
Տրեոնին mg 0.085mg Mamey Sapote
Իզոլեյցին mg 0.061mg Mamey Sapote
Լեյցին mg 0.073mg Mamey Sapote
Լիզին mg 0.073mg Mamey Sapote
Մեթիոնին mg 0.024mg Mamey Sapote
Ֆենիլալանին mg 0.061mg Mamey Sapote
Վալին mg 0.073mg Mamey Sapote
Հիստիդին mg 0.049mg Mamey Sapote
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ g 0.169g Peruvian groundcherry
Մոնոչհագեցած ճարպ g 0.102g Mamey Sapote
Պոլիչհագեցած ճարպ g 0.097g Mamey Sapote

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Peruvian groundcherry Mamey Sapote
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
14
Peruvian groundcherry
32
Mamey Sapote
Mineral Summary Score
7
Peruvian groundcherry
21
Mamey Sapote

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
11%
Peruvian groundcherry
9%
Mamey Sapote
Carbohydrates
11%
Peruvian groundcherry
32%
Mamey Sapote
Fats
3%
Peruvian groundcherry
2%
Mamey Sapote

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in Շաքար (difference - 20.14g)
Which food is lower in Նատրիում?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in Նատրիում (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.169g)
Which food is cheaper?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is cheaper (difference - $3)
Which food is lower in glycemic index?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is lower in glycemic index (difference - 35)
Which food is richer in minerals?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Peruvian groundcherry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173043/nutrients
  2. Mamey Sapote - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167760/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: