Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Port Salut և Brunost սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Port Salut vs Brunost infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +62.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -11%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +128.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +20.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +191.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +23.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +936%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +263.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +263.6%
հավասար Սելեն - 14.5
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 195% 17% 18% 155% 12% 70% 71% 8% 2% 80%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 120% 20% 50% 191% 125% 79% 32% 27% 6% 80%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +62.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -11%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +128.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +20.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +191.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +23.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +936%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +263.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +263.6%
հավասար Սելեն - 14.5

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +260%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +475.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1255%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1495.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +411.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +61.3%
հավասար Վիտամին A - 1113
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 66% 5% 15% 0% 4% 56% 2% 13% 13% 14% 188% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 67% 0% 0% 0% 79% 319% 16% 202% 63% 4% 303% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +260%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +475.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1255%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1495.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +411.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +61.3%
հավասար Վիտամին A - 1113

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +146.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +238.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +7382.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +137.5%
հավասար Ճարպեր - 29.51
24% 28% 45% 2%
Սպիտակուցներ: 23.78 գ
Ճարպեր: 28.2 գ
Ածխաջրեր: 0.57 գ
Ջուր: 45.45 գ
Այլ: 2 գ
10% 30% 43% 13% 5%
Սպիտակուցներ: 9.65 գ
Ճարպեր: 29.51 գ
Ածխաջրեր: 42.65 գ
Ջուր: 13.44 գ
Այլ: 4.75 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +146.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +238.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +7382.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +137.5%
հավասար Ճարպեր - 29.51

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +18.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +28.7%
62% 35% 3%
Հագեցած ճարպ: 16.691 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.338 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.729 գ
68% 28% 3%
Հագեցած ճարպ: 19.16 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 7.879 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.938 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +18.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +28.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Port Salut Brunost
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Port Salut Brunost Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0.57g 42.65g Brunost
Սպիտակուցներ 23.78g 9.65g Port Salut
Ճարպեր 28.2g 29.51g Brunost
Ածխաջրեր 0.57g 42.65g Brunost
Կալորիականություն 352kcal 466kcal Brunost
Շաքար 0.57g Brunost
Կալցիում 650mg 400mg Port Salut
Երկաթ 0.43mg 0.52mg Brunost
Մագնեզիում 24mg 70mg Brunost
Ֆոսֆոր 360mg 444mg Brunost
Կալիում 136mg 1409mg Brunost
Նատրիում 534mg 600mg Port Salut
Ցինկ 2.6mg 1.14mg Port Salut
Պղինձ 0.022mg 0.08mg Brunost
Մանգան 0.011mg 0.04mg Brunost
Սելեն 14.5µg 14.5µg
Վիտամին A 1092IU 1113IU Brunost
Վիտամին A, RAE 315µg 334µg Brunost
Վիտամին E 0.24mg Port Salut
Վիտամին D 21IU Port Salut
Վիտամին D (D2 + D3) 0.5µg Port Salut
Վիտամին B1 0.014mg 0.315mg Brunost
Վիտամին B2 0.24mg 1.382mg Brunost
Վիտամին B3 0.06mg 0.813mg Brunost
Վիտամին B5 0.21mg 3.351mg Brunost
Վիտամին B6 0.053mg 0.271mg Brunost
Folate, total 18µg 5µg Port Salut
Վիտամին B12 1.5µg 2.42µg Brunost
Վիտամին K 2.4µg Port Salut
Տրիպտոֆան 0.343mg 0.135mg Port Salut
Տրեոնին 0.876mg 0.393mg Port Salut
Իզոլեյցին 1.446mg 0.519mg Port Salut
Լեյցին 2.482mg 0.992mg Port Salut
Լիզին 1.987mg 0.814mg Port Salut
Մեթիոնին 0.734mg 0.318mg Port Salut
Ֆենիլալանին 1.323mg 0.54mg Port Salut
Վալին 1.707mg 0.765mg Port Salut
Հիստիդին 0.686mg 0.293mg Port Salut
Խոլեստերին 123mg 94mg Brunost
Հագեցած ճարպ 16.691g 19.16g Port Salut
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.338g 7.879g Port Salut
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.729g 0.938g Brunost

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Port Salut Brunost
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
31%
Port Salut
87%
Brunost
Mineral Summary Score
62%
Port Salut
72%
Brunost

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Port Salut
Port Salut is lower in Նատրիում (difference - 66mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Port Salut
Port Salut is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.469g)
Which food is lower in Շաքար?
Brunost
Brunost is lower in Շաքար (difference - 0.57g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Brunost
Brunost is lower in Խոլեստերին (difference - 29mg)
Which food is cheaper?
Brunost
Brunost is cheaper (difference - $0.5)
Which food is richer in minerals?
Brunost
Brunost is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (27)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Port Salut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170849/nutrients
  2. Brunost - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171240/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: