Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Pretzel և Bit-o-honey սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Pretzel vs Bit-o-honey infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +2190%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +314.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +357.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +406.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +112.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +500%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2571.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +238.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +29.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -76.2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 172% 21% 55% 20% 162% 29% 53% 133% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 8% 5% 12% 4% 39% 14% 9% 5% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +2190%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +314.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +357.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +406.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +112.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +500%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2571.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +238.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +29.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -76.2%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Pretzel
10
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +56.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +162.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +606.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +654.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +7537.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +292.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +722.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +8200%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +1080%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 10% 0% 7% 106% 77% 99% 20% 18% 125% 0% 17% 7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 6% 0% 3% 15% 11% 2% 5% 3% 2% 8% 2% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +56.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +162.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +606.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +654.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +7537.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +292.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +722.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +8200%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +1080%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +402%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +167.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +156%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +165.2%
հավասար Ածխաջրեր - 80.89
10% 3% 80% 3% 4%
Սպիտակուցներ: 10.04 գ
Ճարպեր: 2.93 գ
Ածխաջրեր: 80.39 գ
Ջուր: 3.13 գ
Այլ: 3.51 գ
2% 8% 81% 8%
Սպիտակուցներ: 2 գ
Ճարպեր: 7.5 գ
Ածխաջրեր: 80.89 գ
Ջուր: 8.3 գ
Այլ: 1.31 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +402%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +167.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +156%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +165.2%
հավասար Ածխաջրեր - 80.89

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +282%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +41.7%
16% 30% 54%
Հագեցած ճարպ: 0.391 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.727 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.291 գ
80% 15% 5%
Հագեցած ճարպ: 5.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.03 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.338 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +282%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +41.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Pretzel Bit-o-honey
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Pretzel Bit-o-honey Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76.99g 80.69g Bit-o-honey
Սպիտակուցներ 10.04g 2g Pretzel
Ճարպեր 2.93g 7.5g Bit-o-honey
Ածխաջրեր 80.39g 80.89g Bit-o-honey
Կալորիականություն 384kcal 375kcal Pretzel
Օսլա 72.58g Pretzel
Ֆրուկտոզա 0.31g Pretzel
Շաքար 2.21g 48g Pretzel
Բջջանյութ(Fiber) 3.4g 0.2g Pretzel
Կալցիում 27mg 35mg Bit-o-honey
Երկաթ 4.58mg 0.2mg Pretzel
Մագնեզիում 29mg 7mg Pretzel
Ֆոսֆոր 128mg 28mg Pretzel
Կալիում 223mg 44mg Pretzel
Նատրիում 1240mg 295mg Bit-o-honey
Ցինկ 1.04mg 0.49mg Pretzel
Պղինձ 0.156mg 0.026mg Pretzel
Մանգան 1.015mg 0.038mg Pretzel
Սելեն 4.4µg 1.3µg Pretzel
Վիտամին E 0.47mg 0.3mg Pretzel
Վիտամին C 2.1mg 0.8mg Pretzel
Վիտամին B1 0.424mg 0.06mg Pretzel
Վիտամին B2 0.332mg 0.044mg Pretzel
Վիտամին B3 5.27mg 0.069mg Pretzel
Վիտամին B5 0.322mg 0.082mg Pretzel
Վիտամին B6 0.074mg 0.009mg Pretzel
Folate, total 166µg 2µg Pretzel
Վիտամին B12 0µg 0.06µg Bit-o-honey
Choline, total 29.5mg 2.5mg Pretzel
Վիտամին K 2.8µg 0µg Pretzel
Տրիպտոֆան 0.097mg Pretzel
Տրեոնին 0.25mg Pretzel
Իզոլեյցին 0.407mg Pretzel
Լեյցին 0.757mg Pretzel
Լիզին 0.257mg Pretzel
Մեթիոնին 0.177mg Pretzel
Ֆենիլալանին 0.52mg Pretzel
Վալին 0.48mg Pretzel
Հիստիդին 0.22mg Pretzel
Տրանս ճարպ 0.004g 0g Bit-o-honey
Հագեցած ճարպ 0.391g 5.5g Pretzel
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.727g 1.03g Bit-o-honey
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.291g 0.338g Pretzel
18:2 n-6 c,c 1.223g Pretzel
18:3 n-6 c,c,c 0.001g Pretzel
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.063g Pretzel

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Pretzel Bit-o-honey
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
37%
Pretzel
4%
Bit-o-honey
Mineral Summary Score
67%
Pretzel
11%
Bit-o-honey

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Pretzel
Pretzel is lower in Շաքար (difference - 45.79g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pretzel
Pretzel is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.109g)
Which food is richer in minerals?
Pretzel
Pretzel is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Pretzel
Pretzel is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Նատրիում (difference - 945mg)
Which food is lower in glycemic index?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in glycemic index (difference - 83)
Which food is cheaper?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is cheaper (difference - $2.4)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Pretzel - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167555/nutrients
  2. Bit-o-honey - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167564/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: