Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Pretzel և Port Salut սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Pretzel vs Port Salut infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +965.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +20.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +64%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +609.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +9127.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2307.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +181.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -56.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +150%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +229.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 172% 21% 55% 20% 162% 29% 53% 133% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 195% 17% 18% 155% 12% 70% 71% 8% 2% 80%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +965.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +20.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +64%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +609.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +9127.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2307.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +181.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -56.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +150%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +229.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Pretzel
10
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +95.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2928.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +38.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +8683.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +53.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +39.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +822.2%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +91.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 10% 0% 7% 106% 77% 99% 20% 18% 125% 0% 17% 7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 66% 5% 15% 0% 4% 56% 2% 13% 13% 14% 188% 9% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +95.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2928.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +38.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +8683.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +53.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +39.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +822.2%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +91.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +14003.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +75.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +136.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +862.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1352.1%
10% 3% 80% 3% 4%
Սպիտակուցներ: 10.04 գ
Ճարպեր: 2.93 գ
Ածխաջրեր: 80.39 գ
Ջուր: 3.13 գ
Այլ: 3.51 գ
24% 28% 45% 2%
Սպիտակուցներ: 23.78 գ
Ճարպեր: 28.2 գ
Ածխաջրեր: 0.57 գ
Ջուր: 45.45 գ
Այլ: 2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +14003.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +75.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +136.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +862.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1352.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -97.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +77.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1184.5%
16% 30% 54%
Հագեցած ճարպ: 0.391 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.727 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.291 գ
62% 35% 3%
Հագեցած ճարպ: 16.691 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.338 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.729 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -97.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +77.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1184.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Pretzel Port Salut
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Pretzel Port Salut Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76.99g 0.57g Pretzel
Սպիտակուցներ 10.04g 23.78g Port Salut
Ճարպեր 2.93g 28.2g Port Salut
Ածխաջրեր 80.39g 0.57g Pretzel
Կալորիականություն 384kcal 352kcal Pretzel
Օսլա 72.58g Pretzel
Ֆրուկտոզա 0.31g Pretzel
Շաքար 2.21g 0.57g Port Salut
Բջջանյութ(Fiber) 3.4g 0g Pretzel
Կալցիում 27mg 650mg Port Salut
Երկաթ 4.58mg 0.43mg Pretzel
Մագնեզիում 29mg 24mg Pretzel
Ֆոսֆոր 128mg 360mg Port Salut
Կալիում 223mg 136mg Pretzel
Նատրիում 1240mg 534mg Port Salut
Ցինկ 1.04mg 2.6mg Port Salut
Պղինձ 0.156mg 0.022mg Pretzel
Մանգան 1.015mg 0.011mg Pretzel
Սելեն 4.4µg 14.5µg Port Salut
Վիտամին A 0IU 1092IU Port Salut
Վիտամին A, RAE 0µg 315µg Port Salut
Վիտամին E 0.47mg 0.24mg Pretzel
Վիտամին D 0IU 21IU Port Salut
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.5µg Port Salut
Վիտամին C 2.1mg 0mg Pretzel
Վիտամին B1 0.424mg 0.014mg Pretzel
Վիտամին B2 0.332mg 0.24mg Pretzel
Վիտամին B3 5.27mg 0.06mg Pretzel
Վիտամին B5 0.322mg 0.21mg Pretzel
Վիտամին B6 0.074mg 0.053mg Pretzel
Folate, total 166µg 18µg Pretzel
Վիտամին B12 0µg 1.5µg Port Salut
Choline, total 29.5mg 15.4mg Pretzel
Վիտամին K 2.8µg 2.4µg Pretzel
Տրիպտոֆան 0.097mg 0.343mg Port Salut
Տրեոնին 0.25mg 0.876mg Port Salut
Իզոլեյցին 0.407mg 1.446mg Port Salut
Լեյցին 0.757mg 2.482mg Port Salut
Լիզին 0.257mg 1.987mg Port Salut
Մեթիոնին 0.177mg 0.734mg Port Salut
Ֆենիլալանին 0.52mg 1.323mg Port Salut
Վալին 0.48mg 1.707mg Port Salut
Հիստիդին 0.22mg 0.686mg Port Salut
Խոլեստերին 0mg 123mg Pretzel
Տրանս ճարպ 0.004g Port Salut
Հագեցած ճարպ 0.391g 16.691g Pretzel
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.727g 9.338g Port Salut
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.291g 0.729g Pretzel
18:2 n-6 c,c 1.223g Pretzel
18:3 n-6 c,c,c 0.001g Pretzel
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.063g Pretzel

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Pretzel Port Salut
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
37%
Pretzel
30%
Port Salut
Mineral Summary Score
67%
Pretzel
62%
Port Salut

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Pretzel
Pretzel is lower in Խոլեստերին (difference - 123mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pretzel
Pretzel is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 16.3g)
Which food is cheaper?
Pretzel
Pretzel is cheaper (difference - $1.1)
Which food is richer in vitamins?
Pretzel
Pretzel is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Port Salut
Port Salut is lower in Շաքար (difference - 1.64g)
Which food is lower in Նատրիում?
Port Salut
Port Salut is lower in Նատրիում (difference - 706mg)
Which food is lower in glycemic index?
Port Salut
Port Salut is lower in glycemic index (difference - 56)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Pretzel - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167555/nutrients
  2. Port Salut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170849/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: