Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Pretzel և Reese's fast break սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Pretzel vs Reese's fast break infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +377.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +10.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +125.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +65.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +27.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -73.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +15.4%
հավասար Ֆոսֆոր - 130
հավասար Ցինկ - 0.94
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 172% 21% 55% 20% 162% 29% 53% 133% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 36% 35% 56% 26% 44% 26% 60% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +377.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +10.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +125.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +65.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +27.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -73.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +15.4%
հավասար Ֆոսֆոր - 130
հավասար Ցինկ - 0.94

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Pretzel
11
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +425%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +226.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +232%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +47.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +325.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +30.4%
հավասար Վիտամին B6 - 0.07
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 10% 0% 7% 106% 77% 99% 20% 18% 125% 0% 17% 7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 2% 33% 24% 67% 26% 17% 30% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +425%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +226.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +232%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +47.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +325.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +30.4%
հավասար Վիտամին B6 - 0.07

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +15.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +30.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +58.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +699.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +31%
10% 3% 80% 3% 4%
Սպիտակուցներ: 10.04 գ
Ճարպեր: 2.93 գ
Ածխաջրեր: 80.39 գ
Ջուր: 3.13 գ
Այլ: 3.51 գ
9% 23% 62% 4% 2%
Սպիտակուցներ: 8.66 գ
Ճարպեր: 23.42 գ
Ածխաջրեր: 61.6 գ
Ջուր: 4.1 գ
Այլ: 2.22 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +15.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +30.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +58.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +699.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +31%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1129.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +235.4%
16% 30% 54%
Հագեցած ճարպ: 0.391 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.727 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.291 գ
38% 42% 20%
Հագեցած ճարպ: 8.23 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.94 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.33 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1129.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +235.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Pretzel Reese's fast break
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Pretzel Reese's fast break Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76.99g 58.7g Pretzel
Սպիտակուցներ 10.04g 8.66g Pretzel
Ճարպեր 2.93g 23.42g Reese's fast break
Ածխաջրեր 80.39g 61.6g Pretzel
Կալորիականություն 384kcal 474kcal Reese's fast break
Օսլա 72.58g Pretzel
Ֆրուկտոզա 0.31g Pretzel
Շաքար 2.21g 53.08g Pretzel
Բջջանյութ(Fiber) 3.4g 2.9g Pretzel
Կալցիում 27mg 61mg Reese's fast break
Երկաթ 4.58mg 0.96mg Pretzel
Մագնեզիում 29mg 48mg Reese's fast break
Ֆոսֆոր 128mg 130mg Reese's fast break
Կալիում 223mg 284mg Reese's fast break
Նատրիում 1240mg 330mg Reese's fast break
Ցինկ 1.04mg 0.94mg Pretzel
Պղինձ 0.156mg 0.18mg Reese's fast break
Մանգան 1.015mg 0mg Pretzel
Սելեն 4.4µg 0µg Pretzel
Վիտամին A 0IU 40IU Reese's fast break
Վիտամին E 0.47mg Pretzel
Վիտամին C 2.1mg 0.4mg Pretzel
Վիտամին B1 0.424mg 0.13mg Pretzel
Վիտամին B2 0.332mg 0.1mg Pretzel
Վիտամին B3 5.27mg 3.57mg Pretzel
Վիտամին B5 0.322mg 0.42mg Reese's fast break
Վիտամին B6 0.074mg 0.07mg Pretzel
Folate, total 166µg 39µg Pretzel
Choline, total 29.5mg Pretzel
Վիտամին K 2.8µg Pretzel
Տրիպտոֆան 0.097mg Pretzel
Տրեոնին 0.25mg Pretzel
Իզոլեյցին 0.407mg Pretzel
Լեյցին 0.757mg Pretzel
Լիզին 0.257mg Pretzel
Մեթիոնին 0.177mg Pretzel
Ֆենիլալանին 0.52mg Pretzel
Վալին 0.48mg Pretzel
Հիստիդին 0.22mg Pretzel
Խոլեստերին 0mg 4mg Pretzel
Տրանս ճարպ 0.004g 0g Reese's fast break
Հագեցած ճարպ 0.391g 8.23g Pretzel
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.727g 8.94g Reese's fast break
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.291g 4.33g Reese's fast break
18:2 n-6 c,c 1.223g Pretzel
18:3 n-6 c,c,c 0.001g Pretzel
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.063g Pretzel

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Pretzel Reese's fast break
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
37%
Pretzel
15%
Reese's fast break
Mineral Summary Score
67%
Pretzel
30%
Reese's fast break

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Նատրիում (difference - 910mg)
Which food is lower in glycemic index?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in glycemic index (difference - 83)
Which food is cheaper?
Reese's fast break
Reese's fast break is cheaper (difference - $2.4)
Which food is lower in Շաքար?
Pretzel
Pretzel is lower in Շաքար (difference - 50.87g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Pretzel
Pretzel is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pretzel
Pretzel is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.839g)
Which food is richer in vitamins?
Pretzel
Pretzel is relatively richer in vitamins
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Pretzel - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167555/nutrients
  2. Reese's fast break - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169630/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: