Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rambutan և Clementine սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rambutan vs Clementine infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +150%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +53.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1391.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +36.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +321.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6.6% 13% 5% 3.9% 3.7% 1.4% 2.2% 22% 45% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 5.3% 7.1% 9% 16% 0.13% 1.6% 14% 3% 0.55%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +150%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +53.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1391.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +36.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +321.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +112.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +895.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +561.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +36.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +738.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +275%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +200%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0.18% 0% 0% 16% 3.3% 5.1% 25% 1.1% 4.6% 6% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 163% 22% 6.9% 12% 9.1% 17% 18% 0% 7.6% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +112.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +895.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +561.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +36.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +738.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +275%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +200%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +40%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +73.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +30.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +10.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +73.9%
21% 78%
Սպիտակուցներ: 0.65 գ
Ճարպեր: 0.21 գ
Ածխաջրեր: 20.87 գ
Ջուր: 78.04 գ
Այլ: 0.23 գ
12% 87%
Սպիտակուցներ: 0.85 գ
Ճարպեր: 0.15 գ
Ածխաջրեր: 12.02 գ
Ջուր: 86.58 գ
Այլ: 0.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +40%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +73.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +30.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +10.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +73.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rambutan Clementine
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Հագեցած ճարպ Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rambutan Clementine Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.97g 10.32g Rambutan
Սպիտակուցներ 0.65g 0.85g Clementine
Ճարպեր 0.21g 0.15g Rambutan
Ածխաջրեր 20.87g 12.02g Rambutan
Կալորիականություն 82kcal 47kcal Rambutan
Ֆրուկտոզա 1.64g Clementine
Շաքար 9.18g Rambutan
Բջջանյութ(Fiber) 0.9g 1.7g Clementine
Կալցիում 22mg 30mg Clementine
Երկաթ 0.35mg 0.14mg Rambutan
Մագնեզիում 7mg 10mg Clementine
Ֆոսֆոր 9mg 21mg Clementine
Կալիում 42mg 177mg Clementine
Նատրիում 11mg 1mg Clementine
Ցինկ 0.08mg 0.06mg Rambutan
Պղինձ 0.066mg 0.043mg Rambutan
Մանգան 0.343mg 0.023mg Rambutan
Սելեն 0.1µg Clementine
Վիտամին A 3IU Rambutan
Վիտամին E 0.2mg Clementine
Վիտամին C 4.9mg 48.8mg Clementine
Վիտամին B1 0.013mg 0.086mg Clementine
Վիտամին B2 0.022mg 0.03mg Clementine
Վիտամին B3 1.352mg 0.636mg Rambutan
Վիտամին B5 0.018mg 0.151mg Clementine
Վիտամին B6 0.02mg 0.075mg Clementine
Folate, total 8µg 24µg Clementine
Choline, total 14mg Clementine

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rambutan Clementine
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
5%
Rambutan
20%
Clementine
Mineral Summary Score
10%
Rambutan
7%
Clementine

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Rambutan
Rambutan is lower in Շաքար (difference - 9.18g)
Which food is lower in Նատրիում?
Clementine
Clementine is lower in Նատրիում (difference - 10mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Clementine
Clementine is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is lower in glycemic index?
Clementine
Clementine is lower in glycemic index (difference - 12)
Which food is cheaper?
Clementine
Clementine is cheaper (difference - $4)
Which food is richer in vitamins?
Clementine
Clementine is relatively richer in vitamins
Which food contains less Հագեցած ճարպ?
?
The foods are relatively equal in Հագեցած ճարպ ( g)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rambutan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168167/nutrients
  2. Clementine - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168195/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: