Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rapini և Nori սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rapini vs Nori infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rapini
6
:
4
Nori
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +54.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +18.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +25.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -31.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +81.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +36.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +528.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +150.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 81% 16% 32% 18% 5% 22% 14% 52% 6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 68% 2% 25% 32% 7% 29% 88% 129% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +54.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +18.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +25.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -31.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +81.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +36.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +528.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +150.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rapini
4
:
6
Nori
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +62%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +65.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +5500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +98.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +93.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +245.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +20.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +61.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +75.9%
հավասար Վիտամին B6 - 0.159
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 158% 33% 0% 68% 41% 30% 23% 20% 40% 63% 0% 560%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 313% 20% 0% 130% 25% 103% 28% 32% 37% 110% 0% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +62%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +65.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +5500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +98.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +93.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +245.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +20.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +61.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +75.9%
հավասար Վիտամին B6 - 0.159

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Rapini
2
:
3
Nori
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +75%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +79.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +301.1%
հավասար Ջուր - 85.03
3% 3% 93%
Սպիտակուցներ: 3.17 գ
Ճարպեր: 0.49 գ
Ածխաջրեր: 2.85 գ
Ջուր: 92.55 գ
Այլ: 0.94 գ
6% 5% 85% 4%
Սպիտակուցներ: 5.81 գ
Ճարպեր: 0.28 գ
Ածխաջրեր: 5.11 գ
Ջուր: 85.03 գ
Այլ: 3.77 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +75%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +79.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +301.1%
հավասար Ջուր - 85.03

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Rapini
3
:
0
Nori
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -18%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +18.2%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.025
24% 13% 63%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.026 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.13 գ
31% 13% 56%
Հագեցած ճարպ: 0.061 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.025 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.11 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -18%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +18.2%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.025

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rapini Nori
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rapini Nori Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0.15g 4.81g Nori
Սպիտակուցներ 3.17g 5.81g Nori
Ճարպեր 0.49g 0.28g Rapini
Ածխաջրեր 2.85g 5.11g Nori
Կալորիականություն 22kcal 35kcal Nori
Ֆրուկտոզա 0.17g Rapini
Շաքար 0.38g 0.49g Rapini
Բջջանյութ(Fiber) 2.7g 0.3g Rapini
Կալցիում 108mg 70mg Rapini
Երկաթ 2.14mg 1.8mg Rapini
Մագնեզիում 22mg 2mg Rapini
Ֆոսֆոր 73mg 58mg Rapini
Կալիում 196mg 356mg Nori
Նատրիում 33mg 48mg Rapini
Ցինկ 0.77mg 1.05mg Nori
Պղինձ 0.042mg 0.264mg Nori
Մանգան 0.395mg 0.988mg Nori
Սելեն 1µg 0.7µg Rapini
Վիտամին A 2622IU 5202IU Nori
Վիտամին A, RAE 131µg 260µg Nori
Վիտամին E 1.62mg 1mg Rapini
Վիտամին C 20.2mg 39mg Nori
Վիտամին B1 0.162mg 0.098mg Rapini
Վիտամին B2 0.129mg 0.446mg Nori
Վիտամին B3 1.221mg 1.47mg Nori
Վիտամին B5 0.322mg 0.521mg Nori
Վիտամին B6 0.171mg 0.159mg Rapini
Folate, total 83µg 146µg Nori
Վիտամին K 224µg 4µg Rapini
Տրիպտոֆան 0.043mg 0.043mg
Տրեոնին 0.106mg 0.232mg Nori
Իզոլեյցին 0.104mg 0.259mg Nori
Լեյցին 0.17mg 0.501mg Nori
Լիզին 0.198mg 0.222mg Nori
Մեթիոնին 0.048mg 0.145mg Nori
Ֆենիլալանին 0.128mg 0.273mg Nori
Վալին 0.153mg 0.402mg Nori
Հիստիդին 0.066mg 0.14mg Nori
Հագեցած ճարպ 0.05g 0.061g Rapini
20:5 n-3 (EPA) 0g 0.08g Nori
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.026g 0.025g Rapini
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.13g 0.11g Rapini

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rapini Nori
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
86%
Rapini
67%
Nori
Mineral Summary Score
27%
Rapini
40%
Nori

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Rapini
Rapini is lower in Շաքար (difference - 0.11g)
Which food is lower in Նատրիում?
Rapini
Rapini is lower in Նատրիում (difference - 15mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Rapini
Rapini is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.011g)
Which food is lower in glycemic index?
Nori
Nori is lower in glycemic index (difference - 32)
Which food is cheaper?
Nori
Nori is cheaper (difference - $0.4)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rapini - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170381/nutrients
  2. Nori - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168458/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: