Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reeses cups և Butterfinger սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reeses cups vs Butterfinger infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +116.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +53.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +29.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +66%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +55.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +28%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +24.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -35.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +107.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 35% 42% 20% 30% 28% 65% 64% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +116.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +53.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +29.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +66%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +55.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +28%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +24.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -35.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +107.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +32.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +77.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +69.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +67.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +44.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +78.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +550%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1046.7%
հավասար Վիտամին K - 2.2
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 35% 0% 0% 31% 15% 50% 23% 16% 22% 5% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +32.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +77.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +69.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +67.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +44.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +78.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +550%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1046.7%
հավասար Վիտամին K - 2.2

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +89.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +61.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +17.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +54.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +31.7%
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
5% 19% 73%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 18.9 գ
Ածխաջրեր: 72.9 գ
Ջուր: 1.23 գ
Այլ: 1.57 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +89.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +61.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +17.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +54.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +31.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +155.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +73.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -11.5%
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
53% 29% 18%
Հագեցած ճարպ: 9.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.119 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.164 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +155.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +73.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -11.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reeses cups Butterfinger
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reeses cups Butterfinger Opinion
Զուտ ածխաջրեր 51.76g 70.9g Butterfinger
Սպիտակուցներ 10.24g 5.4g Reeses cups
Ճարպեր 30.53g 18.9g Reeses cups
Ածխաջրեր 55.36g 72.9g Butterfinger
Կալորիականություն 515kcal 459kcal Reeses cups
Շաքար 47.17g 45.9g Butterfinger
Բջջանյութ(Fiber) 3.6g 2g Reeses cups
Կալցիում 78mg 36mg Reeses cups
Երկաթ 1.21mg 0.79mg Reeses cups
Մագնեզիում 62mg 48mg Reeses cups
Ֆոսֆոր 161mg 97mg Reeses cups
Կալիում 343mg 220mg Reeses cups
Նատրիում 357mg 230mg Butterfinger
Ցինկ 1.28mg 1mg Reeses cups
Պղինձ 0.24mg 0.193mg Reeses cups
Մանգան 0mg 0.49mg Butterfinger
Սելեն 1.4µg 2.9µg Butterfinger
Վիտամին A 56IU 0IU Reeses cups
Վիտամին A, RAE 17µg 0µg Reeses cups
Վիտամին E 0.15mg 1.72mg Butterfinger
Վիտամին C 0.3mg 0mg Reeses cups
Վիտամին B1 0.16mg 0.121mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.11mg 0.062mg Reeses cups
Վիտամին B3 4.49mg 2.649mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.62mg 0.37mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.1mg 0.069mg Reeses cups
Folate, total 50µg 28µg Reeses cups
Վիտամին B12 0.26µg 0.04µg Reeses cups
Վիտամին K 2µg 2.2µg Butterfinger
Խոլեստերին 6mg 0mg Butterfinger
Տրանս ճարպ 0g 0.04g Reeses cups
Հագեցած ճարպ 10.73g 9.5g Butterfinger
Մոնոչհագեցած ճարպ 13.1g 5.119g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 5.5g 3.164g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reeses cups Butterfinger
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reeses cups
17%
Butterfinger
Mineral Summary Score
38%
Reeses cups
34%
Butterfinger

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Շաքար (difference - 1.27g)
Which food is lower in Նատրիում?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Նատրիում (difference - 127mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.23g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients
  2. Butterfinger - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167565/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: