Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reeses cups և Reese's pieces սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reeses cups vs Reese's pieces infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +13%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +146.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +11.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +75%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +41.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +28.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -45.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +70.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
հավասար Կալիում - 359
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +13%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +146.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +11.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +75%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +41.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +28.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -45.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +70.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
հավասար Կալիում - 359

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +136.4%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +23.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +560%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +35%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +195%
հավասար Վիտամին B5 - 0.61
հավասար Վիտամին B6 - 0.11
հավասար Folate, total - 55
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 20% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 16% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +136.4%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +23.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +560%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +35%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +195%
հավասար Վիտամին B5 - 0.61
հավասար Վիտամին B6 - 0.11
հավասար Folate, total - 55

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +23.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +44%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +27.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +21.7%
հավասար Ածխաջրեր - 59.86
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +23.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +44%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +27.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +21.7%
հավասար Ածխաջրեր - 59.86

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -34.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +193.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +192.6%
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
72% 20% 8%
Հագեցած ճարպ: 16.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -34.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +193.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +192.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reeses cups Reese's pieces
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reeses cups Reese's pieces Opinion
Զուտ ածխաջրեր 51.76g 56.86g Reese's pieces
Սպիտակուցներ 10.24g 12.46g Reese's pieces
Ճարպեր 30.53g 24.77g Reeses cups
Ածխաջրեր 55.36g 59.86g Reese's pieces
Կալորիականություն 515kcal 497kcal Reeses cups
Շաքար 47.17g 53.25g Reeses cups
Բջջանյութ(Fiber) 3.6g 3g Reeses cups
Կալցիում 78mg 69mg Reeses cups
Երկաթ 1.21mg 0.49mg Reeses cups
Մագնեզիում 62mg 88mg Reese's pieces
Ֆոսֆոր 161mg 207mg Reese's pieces
Կալիում 343mg 359mg Reese's pieces
Նատրիում 357mg 194mg Reese's pieces
Ցինկ 1.28mg 1.15mg Reeses cups
Պղինձ 0.24mg 0.41mg Reese's pieces
Մանգան 0mg 1.1mg Reese's pieces
Սելեն 1.4µg 0.8µg Reeses cups
Վիտամին A 56IU 0IU Reeses cups
Վիտամին A, RAE 17µg 0µg Reeses cups
Վիտամին E 0.15mg 0.99mg Reese's pieces
Վիտամին C 0.3mg 0mg Reeses cups
Վիտամին B1 0.16mg 0.18mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0.11mg 0.22mg Reese's pieces
Վիտամին B3 4.49mg 6.06mg Reese's pieces
Վիտամին B5 0.62mg 0.61mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.1mg 0.11mg Reese's pieces
Folate, total 50µg 55µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0.26µg 0.11µg Reeses cups
Choline, total 35.4mg 28.7mg Reeses cups
Վիտամին K 2µg 5.9µg Reese's pieces
Խոլեստերին 6mg 0mg Reese's pieces
Հագեցած ճարպ 10.73g 16.42g Reeses cups
Մոնոչհագեցած ճարպ 13.1g 4.46g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 5.5g 1.88g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reeses cups Reese's pieces
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reeses cups
29%
Reese's pieces
Mineral Summary Score
38%
Reeses cups
56%
Reese's pieces

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Շաքար (difference - 6.08g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.69g)
Which food is lower in Նատրիում?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Նատրիում (difference - 163mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients
  2. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: