Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reeses cups և Twix սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reeses cups vs Twix infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +49.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +129.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +53.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +84.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +20.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +21.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +35.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -44.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +207.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +49.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +129.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +53.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +84.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +20.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +21.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +35.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -44.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +207.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
6
Twix
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +304.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +134%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +300%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +92.3%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +69.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +19.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +393.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +89.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +26.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +180%
հավասար Վիտամին B1 - 0.155
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 20% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 12% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +304.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +134%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +300%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +92.3%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +69.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +19.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +393.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +89.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +26.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +180%
հավասար Վիտամին B1 - 0.155

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +108.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +22.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +100.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +17.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +193.8%
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +108.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +22.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +100.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +17.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +193.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -43.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +338.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +775.8%
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -43.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +338.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +775.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reeses cups Twix
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reeses cups Twix Opinion
Զուտ ածխաջրեր 51.76g 63.7g Twix
Սպիտակուցներ 10.24g 4.91g Reeses cups
Ճարպեր 30.53g 24.85g Reeses cups
Ածխաջրեր 55.36g 64.8g Twix
Կալորիականություն 515kcal 502kcal Reeses cups
Շաքար 47.17g 48.25g Reeses cups
Բջջանյութ(Fiber) 3.6g 1.1g Reeses cups
Կալցիում 78mg 106mg Twix
Երկաթ 1.21mg 0.81mg Reeses cups
Մագնեզիում 62mg 27mg Reeses cups
Ֆոսֆոր 161mg 105mg Reeses cups
Կալիում 343mg 186mg Reeses cups
Նատրիում 357mg 198mg Twix
Ցինկ 1.28mg 1.06mg Reeses cups
Պղինձ 0.24mg 0.197mg Reeses cups
Մանգան 0mg 0.273mg Twix
Սելեն 1.4µg 4.3µg Twix
Վիտամին A 56IU 67IU Twix
Վիտամին A, RAE 17µg 20µg Twix
Վիտամին E 0.15mg 0.74mg Twix
Վիտամին C 0.3mg 0.6mg Twix
Վիտամին B1 0.16mg 0.155mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.11mg 0.208mg Twix
Վիտամին B3 4.49mg 1.109mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.62mg 0.265mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.1mg 0.025mg Reeses cups
Folate, total 50µg 26µg Reeses cups
Վիտամին B12 0.26µg 0.33µg Twix
Choline, total 35.4mg 20.9mg Reeses cups
Վիտամին K 2µg 5.6µg Twix
Խոլեստերին 6mg 7mg Reeses cups
Տրանս ճարպ 0g 0.342g Reeses cups
Հագեցած ճարպ 10.73g 18.96g Reeses cups
Մոնոչհագեցած ճարպ 13.1g 2.988g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 5.5g 0.628g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reeses cups Twix
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reeses cups
18%
Twix
Mineral Summary Score
38%
Reeses cups
32%
Twix

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Twix
Twix is lower in Նատրիում (difference - 159mg)
Which food is lower in Շաքար?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Շաքար (difference - 1.08g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.23g)
Which food is lower in glycemic index?
Reeses cups
Reeses cups is lower in glycemic index (difference - 44)
Which food is richer in minerals?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients
  2. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: