Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reese's fast break և Banana pudding սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reese's fast break vs Banana pudding infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1500%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +300%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +116.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +184.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1700%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +67.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +66.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -10.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 36% 35% 56% 26% 44% 26% 60% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 3% 9% 93% 12% 39% 10% 4% 1% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1500%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +300%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +116.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +184.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1700%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +67.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +66.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -10.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +293.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4858.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +57.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +875%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +325%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +37%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 2% 33% 24% 67% 26% 17% 30% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 32% 2% 17% 9% 3% 38% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +293.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4858.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +57.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +875%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +325%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +37%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +213.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1277.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +212.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +73.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1717.6%
9% 23% 62% 4% 2%
Սպիտակուցներ: 8.66 գ
Ճարպեր: 23.42 գ
Ածխաջրեր: 61.6 գ
Ջուր: 4.1 գ
Այլ: 2.22 գ
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.76 գ
Ճարպեր: 1.7 գ
Ածխաջրեր: 19.74 գ
Ջուր: 74.52 գ
Այլ: 1.28 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +213.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1277.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +212.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +73.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1717.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1843.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3569.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -88.2%
38% 42% 20%
Հագեցած ճարպ: 8.23 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.94 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.33 գ
63% 30% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.971 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.118 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1843.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3569.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -88.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reese's fast break Banana pudding
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reese's fast break Banana pudding Opinion
Զուտ ածխաջրեր 58.7g 19.74g Reese's fast break
Սպիտակուցներ 8.66g 2.76g Reese's fast break
Ճարպեր 23.42g 1.7g Reese's fast break
Ածխաջրեր 61.6g 19.74g Reese's fast break
Կալորիականություն 474kcal 105kcal Reese's fast break
Շաքար 53.08g Banana pudding
Բջջանյութ(Fiber) 2.9g 0g Reese's fast break
Կալցիում 61mg 102mg Banana pudding
Երկաթ 0.96mg 0.06mg Reese's fast break
Մագնեզիում 48mg 12mg Reese's fast break
Ֆոսֆոր 130mg 216mg Banana pudding
Կալիում 284mg 131mg Reese's fast break
Նատրիում 330mg 296mg Banana pudding
Ցինկ 0.94mg 0.33mg Reese's fast break
Պղինձ 0.18mg 0.01mg Reese's fast break
Մանգան 0mg 0.003mg Banana pudding
Սելեն 0µg 2µg Banana pudding
Վիտամին A 40IU 170IU Banana pudding
Վիտամին A, RAE 46µg Banana pudding
Վիտամին D 33IU Banana pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.8µg Banana pudding
Վիտամին C 0.4mg 0.8mg Banana pudding
Վիտամին B1 0.13mg 0.033mg Reese's fast break
Վիտամին B2 0.1mg 0.137mg Banana pudding
Վիտամին B3 3.57mg 0.072mg Reese's fast break
Վիտամին B5 0.42mg 0.267mg Reese's fast break
Վիտամին B6 0.07mg 0.036mg Reese's fast break
Folate, total 39µg 4µg Reese's fast break
Վիտամին B12 0.3µg Banana pudding
Տրիպտոֆան 0.039mg Banana pudding
Տրեոնին 0.125mg Banana pudding
Իզոլեյցին 0.167mg Banana pudding
Լեյցին 0.271mg Banana pudding
Լիզին 0.219mg Banana pudding
Մեթիոնին 0.07mg Banana pudding
Ֆենիլալանին 0.134mg Banana pudding
Վալին 0.185mg Banana pudding
Հիստիդին 0.075mg Banana pudding
Խոլեստերին 4mg 6mg Reese's fast break
Հագեցած ճարպ 8.23g 0.971g Banana pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.94g 0.46g Reese's fast break
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.33g 0.118g Reese's fast break

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reese's fast break Banana pudding
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
15%
Reese's fast break
11%
Banana pudding
Mineral Summary Score
30%
Reese's fast break
21%
Banana pudding

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Շաքար?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Շաքար (difference - 53.08g)
Which food is lower in Նատրիում?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Նատրիում (difference - 34mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.259g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reese's fast break - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169630/nutrients
  2. Banana pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167588/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: