Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reese's fast break և Heart of palm սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reese's fast break vs Heart of palm infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +238.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +380%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +76%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +535.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +296.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +257.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Ֆոսֆոր - 140
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 36% 35% 56% 26% 44% 26% 60% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 64% 8% 60% 160% 2% 102% 215% 0% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +238.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +380%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +76%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +535.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +296.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +257.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Ֆոսֆոր - 140

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +160%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +296.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +70%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1057.1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 2% 33% 24% 67% 26% 17% 30% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 10% 0% 27% 13% 42% 17% 0% 187% 18% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +160%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +296.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +70%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1057.1%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +220.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +11610%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +140.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +11.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1595.1%
9% 23% 62% 4% 2%
Սպիտակուցներ: 8.66 գ
Ճարպեր: 23.42 գ
Ածխաջրեր: 61.6 գ
Ջուր: 4.1 գ
Այլ: 2.22 գ
3% 26% 70% 2%
Սպիտակուցներ: 2.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 25.61 գ
Ջուր: 69.5 գ
Այլ: 1.99 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +220.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +11610%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +140.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +11.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1595.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +178700%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +4765.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.4%
38% 42% 20%
Հագեցած ճարպ: 8.23 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.94 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.33 գ
33% 4% 64%
Հագեցած ճարպ: 0.046 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.005 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.089 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +178700%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +4765.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reese's fast break Heart of palm
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reese's fast break Heart of palm Opinion
Զուտ ածխաջրեր 58.7g 24.11g Reese's fast break
Սպիտակուցներ 8.66g 2.7g Reese's fast break
Ճարպեր 23.42g 0.2g Reese's fast break
Ածխաջրեր 61.6g 25.61g Reese's fast break
Կալորիականություն 474kcal 115kcal Reese's fast break
Շաքար 53.08g 17.16g Heart of palm
Բջջանյութ(Fiber) 2.9g 1.5g Reese's fast break
Կալցիում 61mg 18mg Reese's fast break
Երկաթ 0.96mg 1.69mg Heart of palm
Մագնեզիում 48mg 10mg Reese's fast break
Ֆոսֆոր 130mg 140mg Heart of palm
Կալիում 284mg 1806mg Heart of palm
Նատրիում 330mg 14mg Heart of palm
Ցինկ 0.94mg 3.73mg Heart of palm
Պղինձ 0.18mg 0.644mg Heart of palm
Սելեն 0µg 0.7µg Heart of palm
Վիտամին A 40IU 68IU Heart of palm
Վիտամին A, RAE 3µg Heart of palm
Վիտամին E 0.5mg Heart of palm
Վիտամին C 0.4mg 8mg Heart of palm
Վիտամին B1 0.13mg 0.05mg Reese's fast break
Վիտամին B2 0.1mg 0.18mg Heart of palm
Վիտամին B3 3.57mg 0.9mg Reese's fast break
Վիտամին B5 0.42mg Reese's fast break
Վիտամին B6 0.07mg 0.81mg Heart of palm
Folate, total 39µg 24µg Reese's fast break
Խոլեստերին 4mg 0mg Heart of palm
Հագեցած ճարպ 8.23g 0.046g Heart of palm
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.94g 0.005g Reese's fast break
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.33g 0.089g Reese's fast break

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reese's fast break Heart of palm
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
15%
Reese's fast break
24%
Heart of palm
Mineral Summary Score
30%
Reese's fast break
62%
Heart of palm

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in glycemic index (difference - 32)
Which food is lower in Շաքար?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Շաքար (difference - 35.92g)
Which food is lower in Նատրիում?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Նատրիում (difference - 316mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.184g)
Which food is richer in vitamins?
Heart of palm
Heart of palm is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reese's fast break - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169630/nutrients
  2. Heart of palm - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167714/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: