Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reese's fast break և Oh henry սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reese's fast break vs Oh henry infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +92%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +13.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -41.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +26.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +96.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Մագնեզիում - 51
հավասար Ֆոսֆոր - 140
հավասար Կալիում - 259
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 36% 35% 56% 26% 44% 26% 60% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +92%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +13.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -41.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +26.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +96.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Մագնեզիում - 51
հավասար Ֆոսֆոր - 140
հավասար Կալիում - 259

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +40.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +14.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +21%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +28.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +22.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +12.8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 2% 33% 24% 67% 26% 17% 30% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 21% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +40.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +14.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +21%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +28.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +22.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +12.8%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +78.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +48%
հավասար Ճարպեր - 23
հավասար Ածխաջրեր - 65.5
9% 23% 62% 4% 2%
Սպիտակուցներ: 8.66 գ
Ճարպեր: 23.42 գ
Ածխաջրեր: 61.6 գ
Ջուր: 4.1 գ
Այլ: 2.22 գ
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +78.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +48%
հավասար Ճարպեր - 23
հավասար Ածխաջրեր - 65.5

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +61.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +60%
38% 42% 20%
Հագեցած ճարպ: 8.23 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.94 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.33 գ
54% 31% 15%
Հագեցած ճարպ: 9.6 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.53 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.706 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +61.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +60%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reese's fast break Oh henry
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reese's fast break Oh henry Opinion
Զուտ ածխաջրեր 58.7g 63.6g Oh henry
Սպիտակուցներ 8.66g 7.7g Reese's fast break
Ճարպեր 23.42g 23g Reese's fast break
Ածխաջրեր 61.6g 65.5g Oh henry
Կալորիականություն 474kcal 462kcal Reese's fast break
Շաքար 53.08g 46.2g Oh henry
Բջջանյութ(Fiber) 2.9g 1.9g Reese's fast break
Կալցիում 61mg 69mg Oh henry
Երկաթ 0.96mg 0.5mg Reese's fast break
Մագնեզիում 48mg 51mg Oh henry
Ֆոսֆոր 130mg 140mg Oh henry
Կալիում 284mg 259mg Reese's fast break
Նատրիում 330mg 193mg Oh henry
Ցինկ 0.94mg 1.19mg Oh henry
Պղինձ 0.18mg 0.353mg Oh henry
Մանգան 0mg 0.535mg Oh henry
Սելեն 0µg 3.2µg Oh henry
Վիտամին A 40IU 0IU Reese's fast break
Վիտամին E 2.21mg Oh henry
Վիտամին C 0.4mg 0mg Reese's fast break
Վիտամին B1 0.13mg 0.149mg Oh henry
Վիտամին B2 0.1mg 0.121mg Oh henry
Վիտամին B3 3.57mg 2.545mg Reese's fast break
Վիտամին B5 0.42mg 0.539mg Oh henry
Վիտամին B6 0.07mg 0.086mg Oh henry
Folate, total 39µg 44µg Oh henry
Վիտամին B12 0.2µg Oh henry
Choline, total 37.1mg Oh henry
Վիտամին K 1.2µg Oh henry
Խոլեստերին 4mg 7mg Reese's fast break
Տրանս ճարպ 0g 0.05g Reese's fast break
Հագեցած ճարպ 8.23g 9.6g Reese's fast break
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.94g 5.53g Reese's fast break
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.33g 2.706g Reese's fast break

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reese's fast break Oh henry
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
15%
Reese's fast break
22%
Oh henry
Mineral Summary Score
30%
Reese's fast break
42%
Oh henry

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Խոլեստերին (difference - 3mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.37g)
Which food is lower in Շաքար?
Oh henry
Oh henry is lower in Շաքար (difference - 6.88g)
Which food is lower in Նատրիում?
Oh henry
Oh henry is lower in Նատրիում (difference - 137mg)
Which food is richer in minerals?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reese's fast break - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169630/nutrients
  2. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: