Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reese's pieces և Oh henry սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reese's pieces vs Oh henry infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +72.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +47.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +38.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +16.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +105.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +300%
հավասար Կալցիում - 69
հավասար Երկաթ - 0.5
հավասար Նատրիում - 193
հավասար Ցինկ - 1.19
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +72.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +47.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +38.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +16.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +105.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +300%
հավասար Կալցիում - 69
հավասար Երկաթ - 0.5
հավասար Նատրիում - 193
հավասար Ցինկ - 1.19

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +20.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +138.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +13.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +27.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +391.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +123.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +29.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 21% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +20.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +138.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +13.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +27.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +391.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +123.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +29.3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +61.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +130%
հավասար Ճարպեր - 23
հավասար Ածխաջրեր - 65.5
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +61.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +130%
հավասար Ճարպեր - 23
հավասար Ածխաջրեր - 65.5

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -41.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +24%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +43.9%
72% 20% 8%
Հագեցած ճարպ: 16.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
54% 31% 15%
Հագեցած ճարպ: 9.6 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.53 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.706 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -41.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +24%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +43.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reese's pieces Oh henry
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reese's pieces Oh henry Opinion
Զուտ ածխաջրեր 56.86g 63.6g Oh henry
Սպիտակուցներ 12.46g 7.7g Reese's pieces
Ճարպեր 24.77g 23g Reese's pieces
Ածխաջրեր 59.86g 65.5g Oh henry
Կալորիականություն 497kcal 462kcal Reese's pieces
Շաքար 53.25g 46.2g Oh henry
Բջջանյութ(Fiber) 3g 1.9g Reese's pieces
Կալցիում 69mg 69mg
Երկաթ 0.49mg 0.5mg Oh henry
Մագնեզիում 88mg 51mg Reese's pieces
Ֆոսֆոր 207mg 140mg Reese's pieces
Կալիում 359mg 259mg Reese's pieces
Նատրիում 194mg 193mg Oh henry
Ցինկ 1.15mg 1.19mg Oh henry
Պղինձ 0.41mg 0.353mg Reese's pieces
Մանգան 1.1mg 0.535mg Reese's pieces
Սելեն 0.8µg 3.2µg Oh henry
Վիտամին E 0.99mg 2.21mg Oh henry
Վիտամին B1 0.18mg 0.149mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0.22mg 0.121mg Reese's pieces
Վիտամին B3 6.06mg 2.545mg Reese's pieces
Վիտամին B5 0.61mg 0.539mg Reese's pieces
Վիտամին B6 0.11mg 0.086mg Reese's pieces
Folate, total 55µg 44µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0.11µg 0.2µg Oh henry
Choline, total 28.7mg 37.1mg Oh henry
Վիտամին K 5.9µg 1.2µg Reese's pieces
Խոլեստերին 0mg 7mg Reese's pieces
Տրանս ճարպ 0g 0.05g Reese's pieces
Հագեցած ճարպ 16.42g 9.6g Oh henry
Մոնոչհագեցած ճարպ 4.46g 5.53g Oh henry
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.88g 2.706g Oh henry

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reese's pieces Oh henry
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Reese's pieces
22%
Oh henry
Mineral Summary Score
56%
Reese's pieces
42%
Oh henry

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in minerals
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is richer in vitamins?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Oh henry
Oh henry is lower in Շաքար (difference - 7.05g)
Which food is lower in Նատրիում?
Oh henry
Oh henry is lower in Նատրիում (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Oh henry
Oh henry is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 6.82g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients
  2. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: