Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reesesticks և Apricot jam սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reesesticks vs Apricot jam infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +250%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +165.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1125%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +4700%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +283.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1550%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +100%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -84.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +185.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 19% 3% 2% 7% 6% 2% 34% 6% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +250%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +165.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1125%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +4700%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +283.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1550%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +100%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -84.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +185.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +2030.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +354.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +10011.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +300%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +3900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +6950%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +253.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1366.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 3% 0% 30% 0% 6% 1% 2% 5% 1% 0% 1% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +2030.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +354.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +10011.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +300%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +3900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +6950%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +253.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1366.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1261.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +15570%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +975%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2056.3%
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
64% 35%
Սպիտակուցներ: 0.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 64.4 գ
Ջուր: 34.5 գ
Այլ: 0.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1261.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +15570%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +975%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2056.3%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%
46% 38% 16%
Հագեցած ճարպ: 13.21 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 10.82 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.68 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 0.01 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reesesticks Apricot jam
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reesesticks Apricot jam Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.08g 64.1g Apricot jam
Սպիտակուցներ 9.53g 0.7g Reesesticks
Ճարպեր 31.34g 0.2g Reesesticks
Ածխաջրեր 55.38g 64.4g Apricot jam
Կալորիականություն 521kcal 242kcal Reesesticks
Շաքար 40.33g 43.4g Reesesticks
Բջջանյութ(Fiber) 3.3g 0.3g Reesesticks
Կալցիում 70mg 20mg Reesesticks
Երկաթ 1.3mg 0.49mg Reesesticks
Մագնեզիում 49mg 4mg Reesesticks
Ֆոսֆոր 144mg 3mg Reesesticks
Կալիում 295mg 77mg Reesesticks
Նատրիում 264mg 40mg Apricot jam
Ցինկ 0.99mg 0.06mg Reesesticks
Պղինձ 0.2mg 0.1mg Reesesticks
Մանգան 0mg 0.04mg Apricot jam
Սելեն 0.7µg 2µg Apricot jam
Վիտամին A 58IU 205IU Apricot jam
Վիտամին A, RAE 14µg 10µg Reesesticks
Վիտամին E 2.77mg 0.13mg Reesesticks
Վիտամին C 0.6mg 8.8mg Apricot jam
Վիտամին B1 0.13mg 0mg Reesesticks
Վիտամին B2 0.1mg 0.022mg Reesesticks
Վիտամին B3 3.64mg 0.036mg Reesesticks
Վիտամին B5 0.44mg 0.02mg Reesesticks
Վիտամին B6 0.08mg 0.02mg Reesesticks
Folate, total 40µg 1µg Reesesticks
Վիտամին B12 0.15µg 0µg Reesesticks
Choline, total 28.2mg 0.4mg Reesesticks
Վիտամին K 5.9µg 0µg Reesesticks
Խոլեստերին 6mg 0mg Apricot jam
Հագեցած ճարպ 13.21g 0.01g Apricot jam
Մոնոչհագեցած ճարպ 10.82g 0g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.68g 0g Reesesticks

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reesesticks Apricot jam
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reesesticks
4%
Apricot jam
Mineral Summary Score
32%
Reesesticks
9%
Apricot jam

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Շաքար (difference - 3.07g)
Which food is lower in glycemic index?
Reesesticks
Reesesticks is lower in glycemic index (difference - 69)
Which food is richer in minerals?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Նատրիում (difference - 224mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 13.2g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients
  2. Apricot jam - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170645/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: