Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reesesticks և Gelatin dessert սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reesesticks vs Gelatin dessert infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +900%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2350%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4114.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +9800%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +69.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +857.1%
հավասար Ֆոսֆոր - 141
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +900%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2350%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4114.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +9800%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +69.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +857.1%
հավասար Ֆոսֆոր - 141

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +4233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +143.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +40344.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +3042.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +7900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +705.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 2% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +4233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +143.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +40344.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +3042.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +7900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +705.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +60%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +207.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +63.4%
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +60%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +207.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +63.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reesesticks Gelatin dessert
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reesesticks Gelatin dessert Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.08g 90.5g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 9.53g 7.8g Reesesticks
Ճարպեր 31.34g 0g Reesesticks
Ածխաջրեր 55.38g 90.5g Gelatin dessert
Կալորիականություն 521kcal 381kcal Reesesticks
Շաքար 40.33g 86.04g Reesesticks
Բջջանյութ(Fiber) 3.3g 0g Reesesticks
Կալցիում 70mg 3mg Reesesticks
Երկաթ 1.3mg 0.13mg Reesesticks
Մագնեզիում 49mg 2mg Reesesticks
Ֆոսֆոր 144mg 141mg Reesesticks
Կալիում 295mg 7mg Reesesticks
Նատրիում 264mg 466mg Reesesticks
Ցինկ 0.99mg 0.01mg Reesesticks
Պղինձ 0.2mg 0.118mg Reesesticks
Մանգան 0mg 0.011mg Gelatin dessert
Սելեն 0.7µg 6.7µg Gelatin dessert
Վիտամին A 58IU 0IU Reesesticks
Վիտամին A, RAE 14µg 0µg Reesesticks
Վիտամին E 2.77mg 0mg Reesesticks
Վիտամին C 0.6mg 0mg Reesesticks
Վիտամին B1 0.13mg 0.003mg Reesesticks
Վիտամին B2 0.1mg 0.041mg Reesesticks
Վիտամին B3 3.64mg 0.009mg Reesesticks
Վիտամին B5 0.44mg 0.014mg Reesesticks
Վիտամին B6 0.08mg 0.001mg Reesesticks
Folate, total 40µg 3µg Reesesticks
Վիտամին B12 0.15µg 0µg Reesesticks
Choline, total 28.2mg 3.5mg Reesesticks
Վիտամին K 5.9µg 0µg Reesesticks
Տրեոնին 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg Gelatin dessert
Խոլեստերին 6mg 0mg Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 13.21g 0g Gelatin dessert
Մոնոչհագեցած ճարպ 10.82g 0g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.68g 0g Reesesticks

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reesesticks Gelatin dessert
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reesesticks
1%
Gelatin dessert
Mineral Summary Score
32%
Reesesticks
21%
Gelatin dessert

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Շաքար (difference - 45.71g)
Which food is lower in Նատրիում?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Նատրիում (difference - 202mg)
Which food is lower in glycemic index?
Reesesticks
Reesesticks is lower in glycemic index (difference - 53)
Which food is richer in minerals?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 13.21g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients
  2. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: