Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reesesticks և Heart of palm սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reesesticks vs Heart of palm infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +288.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +390%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +30%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +512.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +276.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +222%
հավասար Ֆոսֆոր - 140
հավասար Սելեն - 0.7
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 64% 8% 60% 160% 2% 102% 215% 0% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +288.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +390%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +30%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +512.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +276.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +222%
հավասար Ֆոսֆոր - 140
հավասար Սելեն - 0.7

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +454%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +160%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +304.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +17.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +912.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 10% 0% 27% 13% 42% 17% 0% 187% 18% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +454%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +160%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +304.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +17.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +912.5%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +253%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +15570%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +116.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +4243.8%
հավասար Այլ - 1.99
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
3% 26% 70% 2%
Սպիտակուցներ: 2.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 25.61 գ
Ջուր: 69.5 գ
Այլ: 1.99 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +253%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +15570%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +116.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +4243.8%
հավասար Այլ - 1.99

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +216300%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +5158.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.7%
46% 38% 16%
Հագեցած ճարպ: 13.21 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 10.82 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.68 գ
33% 4% 64%
Հագեցած ճարպ: 0.046 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.005 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.089 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +216300%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +5158.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reesesticks Heart of palm
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reesesticks Heart of palm Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.08g 24.11g Reesesticks
Սպիտակուցներ 9.53g 2.7g Reesesticks
Ճարպեր 31.34g 0.2g Reesesticks
Ածխաջրեր 55.38g 25.61g Reesesticks
Կալորիականություն 521kcal 115kcal Reesesticks
Շաքար 40.33g 17.16g Heart of palm
Բջջանյութ(Fiber) 3.3g 1.5g Reesesticks
Կալցիում 70mg 18mg Reesesticks
Երկաթ 1.3mg 1.69mg Heart of palm
Մագնեզիում 49mg 10mg Reesesticks
Ֆոսֆոր 144mg 140mg Reesesticks
Կալիում 295mg 1806mg Heart of palm
Նատրիում 264mg 14mg Heart of palm
Ցինկ 0.99mg 3.73mg Heart of palm
Պղինձ 0.2mg 0.644mg Heart of palm
Սելեն 0.7µg 0.7µg
Վիտամին A 58IU 68IU Heart of palm
Վիտամին A, RAE 14µg 3µg Reesesticks
Վիտամին E 2.77mg 0.5mg Reesesticks
Վիտամին C 0.6mg 8mg Heart of palm
Վիտամին B1 0.13mg 0.05mg Reesesticks
Վիտամին B2 0.1mg 0.18mg Heart of palm
Վիտամին B3 3.64mg 0.9mg Reesesticks
Վիտամին B5 0.44mg Reesesticks
Վիտամին B6 0.08mg 0.81mg Heart of palm
Folate, total 40µg 24µg Reesesticks
Վիտամին B12 0.15µg 0µg Reesesticks
Choline, total 28.2mg 0mg Reesesticks
Վիտամին K 5.9µg 0µg Reesesticks
Խոլեստերին 6mg 0mg Heart of palm
Հագեցած ճարպ 13.21g 0.046g Heart of palm
Մոնոչհագեցած ճարպ 10.82g 0.005g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.68g 0.089g Reesesticks

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reesesticks Heart of palm
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reesesticks
24%
Heart of palm
Mineral Summary Score
32%
Reesesticks
62%
Heart of palm

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Reesesticks
Reesesticks is lower in glycemic index (difference - 32)
Which food is richer in vitamins?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Շաքար (difference - 23.17g)
Which food is lower in Նատրիում?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Նատրիում (difference - 250mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 13.164g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients
  2. Heart of palm - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167714/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: