Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reesesticks և Pectin սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reesesticks vs Pectin infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +900%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +4800%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +7100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4114.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +110.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +108.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -24.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +110%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 102% 1% 1% 1% 27% 13% 140% 10% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +900%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +4800%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +7100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4114.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +110.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +108.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -24.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +110%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
0
Pectin
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1833.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1525%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +72700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +700%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +3900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 2% 14% 1% 7% 3% 1% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1833.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1525%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +72700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +700%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +3900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +3076.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +10346.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +616.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +63.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +443.8%
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
90% 9%
Սպիտակուցներ: 0.3 գ
Ճարպեր: 0.3 գ
Ածխաջրեր: 90.4 գ
Ջուր: 8.7 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +3076.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +10346.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +616.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +63.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +443.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +108100%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +5100%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.6%
46% 38% 16%
Հագեցած ճարպ: 13.21 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 10.82 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.68 գ
33% 7% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.01 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.09 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +108100%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +5100%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reesesticks Pectin
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reesesticks Pectin Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.08g 81.8g Pectin
Սպիտակուցներ 9.53g 0.3g Reesesticks
Ճարպեր 31.34g 0.3g Reesesticks
Ածխաջրեր 55.38g 90.4g Pectin
Կալորիականություն 521kcal 325kcal Reesesticks
Շաքար 40.33g Pectin
Բջջանյութ(Fiber) 3.3g 8.6g Pectin
Կալցիում 70mg 7mg Reesesticks
Երկաթ 1.3mg 2.71mg Pectin
Մագնեզիում 49mg 1mg Reesesticks
Ֆոսֆոր 144mg 2mg Reesesticks
Կալիում 295mg 7mg Reesesticks
Նատրիում 264mg 200mg Pectin
Ցինկ 0.99mg 0.47mg Reesesticks
Պղինձ 0.2mg 0.42mg Pectin
Մանգան 0mg 0.07mg Pectin
Սելեն 0.7µg 0µg Reesesticks
Վիտամին A 58IU 3IU Reesesticks
Վիտամին A, RAE 14µg 0µg Reesesticks
Վիտամին E 2.77mg Reesesticks
Վիտամին C 0.6mg 0mg Reesesticks
Վիտամին B1 0.13mg 0.008mg Reesesticks
Վիտամին B2 0.1mg 0.06mg Reesesticks
Վիտամին B3 3.64mg 0.005mg Reesesticks
Վիտամին B5 0.44mg 0.11mg Reesesticks
Վիտամին B6 0.08mg 0.01mg Reesesticks
Folate, total 40µg 1µg Reesesticks
Վիտամին B12 0.15µg 0µg Reesesticks
Choline, total 28.2mg Reesesticks
Վիտամին K 5.9µg Reesesticks
Խոլեստերին 6mg 0mg Pectin
Հագեցած ճարպ 13.21g 0.05g Pectin
Մոնոչհագեցած ճարպ 10.82g 0.01g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.68g 0.09g Reesesticks

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reesesticks Pectin
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reesesticks
2%
Pectin
Mineral Summary Score
32%
Reesesticks
29%
Pectin

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Pectin
Pectin is lower in Շաքար (difference - 40.33g)
Which food is lower in Նատրիում?
Pectin
Pectin is lower in Նատրիում (difference - 64mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Pectin
Pectin is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pectin
Pectin is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 13.16g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients
  2. Pectin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168821/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: