Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reesesticks և Pretzel սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reesesticks vs Pretzel infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +159.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +69%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +32.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +28.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +252.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +528.6%
հավասար Ցինկ - 1.04
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 172% 21% 55% 20% 162% 29% 53% 133% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +159.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +69%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +32.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +28.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +252.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +528.6%
հավասար Ցինկ - 1.04

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +489.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +36.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +110.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +250%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +226.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +232%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +44.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +315%
հավասար Վիտամին B6 - 0.074
հավասար Choline, total - 29.5
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 10% 0% 7% 106% 77% 99% 20% 18% 125% 0% 17% 7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +489.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +36.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +110.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +250%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +226.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +232%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +44.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +315%
հավասար Վիտամին B6 - 0.074
հավասար Choline, total - 29.5

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +969.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +45.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +95.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +63.3%
հավասար Սպիտակուցներ - 10.04
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
10% 3% 80% 3% 4%
Սպիտակուցներ: 10.04 գ
Ճարպեր: 2.93 գ
Ածխաջրեր: 80.39 գ
Ջուր: 3.13 գ
Այլ: 3.51 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +969.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +45.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +95.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +63.3%
հավասար Սպիտակուցներ - 10.04

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1388.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +262.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -97%
46% 38% 16%
Հագեցած ճարպ: 13.21 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 10.82 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.68 գ
16% 30% 54%
Հագեցած ճարպ: 0.391 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.727 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.291 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1388.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +262.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -97%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reesesticks Pretzel
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reesesticks Pretzel Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.08g 76.99g Pretzel
Սպիտակուցներ 9.53g 10.04g Pretzel
Ճարպեր 31.34g 2.93g Reesesticks
Ածխաջրեր 55.38g 80.39g Pretzel
Կալորիականություն 521kcal 384kcal Reesesticks
Օսլա 72.58g Pretzel
Ֆրուկտոզա 0.31g Pretzel
Շաքար 40.33g 2.21g Pretzel
Բջջանյութ(Fiber) 3.3g 3.4g Pretzel
Կալցիում 70mg 27mg Reesesticks
Երկաթ 1.3mg 4.58mg Pretzel
Մագնեզիում 49mg 29mg Reesesticks
Ֆոսֆոր 144mg 128mg Reesesticks
Կալիում 295mg 223mg Reesesticks
Նատրիում 264mg 1240mg Reesesticks
Ցինկ 0.99mg 1.04mg Pretzel
Պղինձ 0.2mg 0.156mg Reesesticks
Մանգան 0mg 1.015mg Pretzel
Սելեն 0.7µg 4.4µg Pretzel
Վիտամին A 58IU 0IU Reesesticks
Վիտամին A, RAE 14µg 0µg Reesesticks
Վիտամին E 2.77mg 0.47mg Reesesticks
Վիտամին C 0.6mg 2.1mg Pretzel
Վիտամին B1 0.13mg 0.424mg Pretzel
Վիտամին B2 0.1mg 0.332mg Pretzel
Վիտամին B3 3.64mg 5.27mg Pretzel
Վիտամին B5 0.44mg 0.322mg Reesesticks
Վիտամին B6 0.08mg 0.074mg Reesesticks
Folate, total 40µg 166µg Pretzel
Վիտամին B12 0.15µg 0µg Reesesticks
Choline, total 28.2mg 29.5mg Pretzel
Վիտամին K 5.9µg 2.8µg Reesesticks
Տրիպտոֆան 0.097mg Pretzel
Տրեոնին 0.25mg Pretzel
Իզոլեյցին 0.407mg Pretzel
Լեյցին 0.757mg Pretzel
Լիզին 0.257mg Pretzel
Մեթիոնին 0.177mg Pretzel
Ֆենիլալանին 0.52mg Pretzel
Վալին 0.48mg Pretzel
Հիստիդին 0.22mg Pretzel
Խոլեստերին 6mg 0mg Pretzel
Տրանս ճարպ 0.004g Reesesticks
Հագեցած ճարպ 13.21g 0.391g Pretzel
Մոնոչհագեցած ճարպ 10.82g 0.727g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.68g 1.291g Reesesticks
18:2 n-6 c,c 1.223g Pretzel
18:3 n-6 c,c,c 0.001g Pretzel
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.063g Pretzel

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reesesticks Pretzel
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reesesticks
37%
Pretzel
Mineral Summary Score
32%
Reesesticks
67%
Pretzel

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Նատրիում (difference - 976mg)
Which food is lower in glycemic index?
Reesesticks
Reesesticks is lower in glycemic index (difference - 83)
Which food is cheaper?
Reesesticks
Reesesticks is cheaper (difference - $2.4)
Which food is lower in Շաքար?
Pretzel
Pretzel is lower in Շաքար (difference - 38.12g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Pretzel
Pretzel is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pretzel
Pretzel is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 12.819g)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients
  2. Pretzel - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167555/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: