Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reesesticks և Twix սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reesesticks vs Twix infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +60.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +81.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +37.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +58.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +51.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -25%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +514.3%
հավասար Ցինկ - 1.06
հավասար Պղինձ - 0.197
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +60.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +81.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +37.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +58.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +51.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -25%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +514.3%
հավասար Ցինկ - 1.06
հավասար Պղինձ - 0.197

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
4
Twix
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +274.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +228.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +66%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +220%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +34.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +15.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +19.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +108%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +120%
հավասար Վիտամին C - 0.6
հավասար Վիտամին K - 5.6
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 12% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +274.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +228.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +66%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +220%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +34.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +15.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +19.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +108%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +120%
հավասար Վիտամին C - 0.6
հավասար Վիտամին K - 5.6

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +94.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +77.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +17%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +164.4%
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +94.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +77.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +17%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +164.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -30.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +262.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +645.2%
46% 38% 16%
Հագեցած ճարպ: 13.21 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 10.82 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.68 գ
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -30.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +262.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +645.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reesesticks Twix
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reesesticks Twix Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.08g 63.7g Twix
Սպիտակուցներ 9.53g 4.91g Reesesticks
Ճարպեր 31.34g 24.85g Reesesticks
Ածխաջրեր 55.38g 64.8g Twix
Կալորիականություն 521kcal 502kcal Reesesticks
Շաքար 40.33g 48.25g Reesesticks
Բջջանյութ(Fiber) 3.3g 1.1g Reesesticks
Կալցիում 70mg 106mg Twix
Երկաթ 1.3mg 0.81mg Reesesticks
Մագնեզիում 49mg 27mg Reesesticks
Ֆոսֆոր 144mg 105mg Reesesticks
Կալիում 295mg 186mg Reesesticks
Նատրիում 264mg 198mg Twix
Ցինկ 0.99mg 1.06mg Twix
Պղինձ 0.2mg 0.197mg Reesesticks
Մանգան 0mg 0.273mg Twix
Սելեն 0.7µg 4.3µg Twix
Վիտամին A 58IU 67IU Twix
Վիտամին A, RAE 14µg 20µg Twix
Վիտամին E 2.77mg 0.74mg Reesesticks
Վիտամին C 0.6mg 0.6mg
Վիտամին B1 0.13mg 0.155mg Twix
Վիտամին B2 0.1mg 0.208mg Twix
Վիտամին B3 3.64mg 1.109mg Reesesticks
Վիտամին B5 0.44mg 0.265mg Reesesticks
Վիտամին B6 0.08mg 0.025mg Reesesticks
Folate, total 40µg 26µg Reesesticks
Վիտամին B12 0.15µg 0.33µg Twix
Choline, total 28.2mg 20.9mg Reesesticks
Վիտամին K 5.9µg 5.6µg Reesesticks
Խոլեստերին 6mg 7mg Reesesticks
Տրանս ճարպ 0.342g Reesesticks
Հագեցած ճարպ 13.21g 18.96g Reesesticks
Մոնոչհագեցած ճարպ 10.82g 2.988g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.68g 0.628g Reesesticks

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reesesticks Twix
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reesesticks
18%
Twix
Mineral Summary Score
32%
Reesesticks
32%
Twix

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Twix
Twix is lower in Նատրիում (difference - 66mg)
Which food is lower in Շաքար?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Շաքար (difference - 7.92g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.75g)
Which food is lower in glycemic index?
Reesesticks
Reesesticks is lower in glycemic index (difference - 44)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients
  2. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: