Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rolo և Apricot jam սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rolo vs Apricot jam infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +625%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +144.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 19% 3% 2% 7% 6% 2% 34% 6% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +625%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +144.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rolo
7
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +746.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +445.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +4925%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +69.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +877.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
հավասար Վիտամին B3 - 0.036
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 11% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 3% 0% 30% 0% 6% 1% 2% 5% 1% 0% 1% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +746.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +445.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +4925%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +69.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +877.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
հավասար Վիտամին B3 - 0.036

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +625.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +10365%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +620%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +650%
հավասար Ածխաջրեր - 64.4
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
64% 35%
Սպիտակուցներ: 0.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 64.4 գ
Ջուր: 34.5 գ
Այլ: 0.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +625.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +10365%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +620%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +650%
հավասար Ածխաջրեր - 64.4

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 0.01 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rolo Apricot jam
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rolo Apricot jam Opinion
Զուտ ածխաջրեր 67.05g 64.1g Rolo
Սպիտակուցներ 5.08g 0.7g Rolo
Ճարպեր 20.93g 0.2g Rolo
Ածխաջրեր 67.95g 64.4g Rolo
Կալորիականություն 474kcal 242kcal Rolo
Շաքար 63.93g 43.4g Apricot jam
Բջջանյութ(Fiber) 0.9g 0.3g Rolo
Կալցիում 145mg 20mg Rolo
Երկաթ 0.42mg 0.49mg Apricot jam
Մագնեզիում 0mg 4mg Apricot jam
Ֆոսֆոր 71mg 3mg Rolo
Կալիում 188mg 77mg Rolo
Նատրիում 188mg 40mg Apricot jam
Ցինկ 0mg 0.06mg Apricot jam
Պղինձ 0mg 0.1mg Apricot jam
Մանգան 0mg 0.04mg Apricot jam
Սելեն 0µg 2µg Apricot jam
Վիտամին A 121IU 205IU Apricot jam
Վիտամին A, RAE 34µg 10µg Rolo
Վիտամին E 1.1mg 0.13mg Rolo
Վիտամին C 0.9mg 8.8mg Apricot jam
Վիտամին B1 0.02mg 0mg Rolo
Վիտամին B2 0.12mg 0.022mg Rolo
Վիտամին B3 0.04mg 0.036mg Rolo
Վիտամին B5 0mg 0.02mg Apricot jam
Վիտամին B6 0mg 0.02mg Apricot jam
Folate, total 0µg 1µg Apricot jam
Վիտամին B12 0.33µg 0µg Rolo
Choline, total 20.1mg 0.4mg Rolo
Վիտամին K 3.2µg 0µg Rolo
Խոլեստերին 12mg 0mg Apricot jam
Հագեցած ճարպ 14.542g 0.01g Apricot jam
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.104g 0g Rolo
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.265g 0g Rolo

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rolo Apricot jam
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Rolo
4%
Apricot jam
Mineral Summary Score
13%
Rolo
9%
Apricot jam

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Rolo
Rolo is lower in glycemic index (difference - 69)
Which food is lower in Շաքար?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Շաքար (difference - 20.53g)
Which food is lower in Նատրիում?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Նատրիում (difference - 148mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 14.532g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients
  2. Apricot jam - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170645/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: