Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Sheepshead և Snapper սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Sheepshead vs Snapper infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +179.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +74.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +43.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +165.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +23.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -21.9%
հավասար Կալցիում - 40
հավասար Մագնեզիում - 37
հավասար Կալիում - 522
հավասար Սելեն - 49
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 12% 26% 25% 150% 46% 10% 18% 41% 3% 280%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 12% 9% 27% 87% 47% 8% 12% 16% 3% 268%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +179.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +74.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +43.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +165.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +23.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -21.9%
հավասար Կալցիում - 40
հավասար Մագնեզիում - 37
հավասար Կալիում - 522
հավասար Սելեն - 49

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +420.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +183.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +430%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +31.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +52.2%
հավասար Վիտամին A - 115
հավասար Վիտամին B5 - 0.87
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 0% 0% 0% 3% 12% 34% 53% 81% 13% 288% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 0% 0% 6% 14% 1% 7% 53% 107% 5% 438% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +420.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +183.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +430%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +31.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +52.2%
հավասար Վիտամին A - 115
հավասար Վիտամին B5 - 0.87

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +103.1%
հավասար Սպիտակուցներ - 26.3
հավասար Ճարպեր - 1.72
հավասար Ջուր - 70.35
26% 69% 3%
Սպիտակուցներ: 26.02 գ
Ճարպեր: 1.63 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 69.04 գ
Այլ: 3.31 գ
26% 2% 70%
Սպիտակուցներ: 26.3 գ
Ճարպեր: 1.72 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 70.35 գ
Այլ: 1.63 գ
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +103.1%
հավասար Սպիտակուցներ - 26.3
հավասար Ճարպեր - 1.72
հավասար Ջուր - 70.35

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +53.9%
հավասար Հագեցած ճարպ - 0.365
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.322
33% 32% 35%
Հագեցած ճարպ: 0.36 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.35 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.382 գ
29% 25% 46%
Հագեցած ճարպ: 0.365 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.322 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.588 գ
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +53.9%
հավասար Հագեցած ճարպ - 0.365
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.322

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Sheepshead Snapper
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Sheepshead Snapper Opinion
Սպիտակուցներ 26.02g 26.3g Snapper
Ճարպեր 1.63g 1.72g Snapper
Կալորիականություն 126kcal 128kcal Snapper
Կալցիում 37mg 40mg Snapper
Երկաթ 0.67mg 0.24mg Sheepshead
Մագնեզիում 35mg 37mg Snapper
Ֆոսֆոր 350mg 201mg Sheepshead
Կալիում 512mg 522mg Snapper
Նատրիում 73mg 57mg Snapper
Ցինկ 0.63mg 0.44mg Sheepshead
Պղինձ 0.122mg 0.046mg Sheepshead
Մանգան 0.021mg 0.017mg Sheepshead
Սելեն 51.3µg 49µg Sheepshead
Վիտամին A 115IU 115IU
Վիտամին A, RAE 35µg 35µg
Վիտամին C 0mg 1.6mg Snapper
Վիտամին B1 0.01mg 0.053mg Snapper
Վիտամին B2 0.05mg 0.004mg Sheepshead
Վիտամին B3 1.8mg 0.346mg Sheepshead
Վիտամին B5 0.87mg 0.87mg
Վիտամին B6 0.35mg 0.46mg Snapper
Folate, total 17µg 6µg Sheepshead
Վիտամին B12 2.3µg 3.5µg Snapper
Տրիպտոֆան 0.291mg 0.294mg Snapper
Տրեոնին 1.141mg 1.153mg Snapper
Իզոլեյցին 1.199mg 1.212mg Snapper
Լեյցին 2.115mg 2.137mg Snapper
Լիզին 2.39mg 2.415mg Snapper
Մեթիոնին 0.77mg 0.778mg Snapper
Ֆենիլալանին 1.016mg 1.027mg Snapper
Վալին 1.34mg 1.355mg Snapper
Հիստիդին 0.766mg 0.774mg Snapper
Խոլեստերին 64mg 47mg Snapper
Հագեցած ճարպ 0.36g 0.365g Sheepshead
22:6 n-3 (DHA) 0.107g 0.273g Snapper
20:5 n-3 (EPA) 0.083g 0.048g Sheepshead
22:5 n-3 (DPA) 0.04g 0.022g Sheepshead
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.35g 0.322g Sheepshead
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.382g 0.588g Snapper

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Sheepshead Snapper
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
38%
Sheepshead
49%
Snapper
Mineral Summary Score
61%
Sheepshead
48%
Snapper

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Snapper
Snapper is lower in Նատրիում (difference - 16mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Snapper
Snapper is lower in Խոլեստերին (difference - 17mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sheepshead
Sheepshead is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.005g)
Which food is richer in minerals?
Sheepshead
Sheepshead is relatively richer in minerals
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Sheepshead - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175145/nutrients
  2. Snapper - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173699/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: