Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Sheepshead և Yellowtail սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Sheepshead vs Yellowtail infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +27.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +74.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +110.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +10.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -31.5%
հավասար Երկաթ - 0.63
հավասար Մագնեզիում - 38
հավասար Կալիում - 538
հավասար Ցինկ - 0.67
հավասար Մանգան - 0.019
հավասար Սելեն - 46.8
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 25% 25% 150% 45% 9.5% 17% 41% 2.7% 280%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 8.7% 24% 27% 86% 47% 6.5% 18% 19% 2.5% 255%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +27.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +74.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +110.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +10.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -31.5%
հավասար Երկաթ - 0.63
հավասար Մագնեզիում - 38
հավասար Կալիում - 538
հավասար Ցինկ - 0.67
հավասար Մանգան - 0.019
հավասար Սելեն - 46.8

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +10.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +27.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +89.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +325%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +84%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1650%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +384.3%
հավասար Վիտամին A - 104
հավասար Վիտամին B2 - 0.051
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 6.9% 0% 0% 0% 2.5% 12% 34% 52% 81% 13% 288% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 6.2% 0% 0% 9.7% 44% 12% 163% 41% 43% 3% 156% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +10.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +27.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +89.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +325%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +84%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1650%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +384.3%
հավասար Վիտամին A - 104
հավասար Վիտամին B2 - 0.051

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +14%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +312.3%
հավասար Ջուր - 67.33
26% 69% 3%
Սպիտակուցներ: 26.02 գ
Ճարպեր: 1.63 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 69.04 գ
Այլ: 3.31 գ
30% 7% 67%
Սպիտակուցներ: 29.67 գ
Ճարպեր: 6.72 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 67.33 գ
Այլ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +14%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +312.3%
հավասար Ջուր - 67.33

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Sheepshead Yellowtail
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Sheepshead Yellowtail Opinion
Սպիտակուցներ 26.02g 29.67g Yellowtail
Ճարպեր 1.63g 6.72g Yellowtail
Կալորիականություն 126kcal 187kcal Yellowtail
Կալցիում 37mg 29mg Sheepshead
Երկաթ 0.67mg 0.63mg Sheepshead
Մագնեզիում 35mg 38mg Yellowtail
Ֆոսֆոր 350mg 201mg Sheepshead
Կալիում 512mg 538mg Yellowtail
Նատրիում 73mg 50mg Yellowtail
Ցինկ 0.63mg 0.67mg Yellowtail
Պղինձ 0.122mg 0.058mg Sheepshead
Մանգան 0.021mg 0.019mg Sheepshead
Սելեն 51.3µg 46.8µg Sheepshead
Վիտամին A 115IU 104IU Sheepshead
Վիտամին A, RAE 35µg 31µg Sheepshead
Վիտամին C 0mg 2.9mg Yellowtail
Վիտամին B1 0.01mg 0.175mg Yellowtail
Վիտամին B2 0.05mg 0.051mg Yellowtail
Վիտամին B3 1.8mg 8.718mg Yellowtail
Վիտամին B5 0.87mg 0.681mg Sheepshead
Վիտամին B6 0.35mg 0.185mg Sheepshead
Folate, total 17µg 4µg Sheepshead
Վիտամին B12 2.3µg 1.25µg Sheepshead
Տրիպտոֆան 0.291mg 0.332mg Yellowtail
Տրեոնին 1.141mg 1.301mg Yellowtail
Իզոլեյցին 1.199mg 1.367mg Yellowtail
Լեյցին 2.115mg 2.411mg Yellowtail
Լիզին 2.39mg 2.725mg Yellowtail
Մեթիոնին 0.77mg 0.878mg Yellowtail
Ֆենիլալանին 1.016mg 1.158mg Yellowtail
Վալին 1.34mg 1.528mg Yellowtail
Հիստիդին 0.766mg 0.873mg Yellowtail
Խոլեստերին 64mg 71mg Sheepshead
Հագեցած ճարպ 0.36g Yellowtail
22:6 n-3 (DHA) 0.107g Sheepshead
20:5 n-3 (EPA) 0.083g Sheepshead
22:5 n-3 (DPA) 0.04g Sheepshead
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.35g Sheepshead
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.382g Sheepshead

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Sheepshead Yellowtail
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
38%
Sheepshead
37%
Yellowtail
Mineral Summary Score
61%
Sheepshead
49%
Yellowtail

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Yellowtail
Yellowtail is lower in Նատրիում (difference - 23mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Yellowtail
Yellowtail is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.36g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Sheepshead
Sheepshead is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is richer in minerals?
Sheepshead
Sheepshead is relatively richer in minerals
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Sheepshead - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175145/nutrients
  2. Yellowtail - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174248/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: