Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Skor bar և Gelatin dessert սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Skor bar vs Gelatin dessert infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +900%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +338.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +400%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2085.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -32%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1600%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +131.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +195%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 22% 8% 27% 14% 42% 5% 14% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +900%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +338.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +400%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2085.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -32%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1600%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +131.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +195%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +143.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1344.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +50%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +12.9%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 12% 3% 2% 5% 24% 3% 3% 6% 2% 27% 2% 22%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 2% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +143.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1344.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +50%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +12.9%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +57%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +149.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +42%
3% 30% 64%
Սպիտակուցներ: 3.13 գ
Ճարպեր: 30.37 գ
Ածխաջրեր: 63.73 գ
Ջուր: 1.57 գ
Այլ: 1.2 գ
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +57%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +149.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +42%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Skor bar Gelatin dessert
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Skor bar Gelatin dessert Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.43g 90.5g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 3.13g 7.8g Gelatin dessert
Ճարպեր 30.37g 0g Skor bar
Ածխաջրեր 63.73g 90.5g Gelatin dessert
Կալորիականություն 541kcal 381kcal Skor bar
Շաքար 59.89g 86.04g Skor bar
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g 0g Skor bar
Կալցիում 30mg 3mg Skor bar
Երկաթ 0.57mg 0.13mg Skor bar
Մագնեզիում 10mg 2mg Skor bar
Ֆոսֆոր 61mg 141mg Gelatin dessert
Կալիում 153mg 7mg Skor bar
Նատրիում 317mg 466mg Skor bar
Ցինկ 0.17mg 0.01mg Skor bar
Պղինձ 0.04mg 0.118mg Gelatin dessert
Մանգան 0mg 0.011mg Gelatin dessert
Սելեն 0µg 6.7µg Gelatin dessert
Վիտամին A 204IU 0IU Skor bar
Վիտամին A, RAE 61µg 0µg Skor bar
Վիտամին E 0.58mg 0mg Skor bar
Վիտամին D 3IU 0IU Skor bar
Վիտամին D (D2 + D3) 0.1µg 0µg Skor bar
Վիտամին C 0.5mg 0mg Skor bar
Վիտամին B1 0.02mg 0.003mg Skor bar
Վիտամին B2 0.1mg 0.041mg Skor bar
Վիտամին B3 0.13mg 0.009mg Skor bar
Վիտամին B5 0.04mg 0.014mg Skor bar
Վիտամին B6 0.022mg 0.001mg Skor bar
Folate, total 2µg 3µg Gelatin dessert
Վիտամին B12 0.21µg 0µg Skor bar
Choline, total 3.1mg 3.5mg Gelatin dessert
Վիտամին K 8.6µg 0µg Skor bar
Տրեոնին 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg Gelatin dessert
Խոլեստերին 53mg 0mg Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 18.78g 0g Gelatin dessert
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.714g 0g Skor bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.191g 0g Skor bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Skor bar Gelatin dessert
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
9%
Skor bar
1%
Gelatin dessert
Mineral Summary Score
14%
Skor bar
21%
Gelatin dessert

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Skor bar
Skor bar is lower in Շաքար (difference - 26.15g)
Which food is lower in Նատրիում?
Skor bar
Skor bar is lower in Նատրիում (difference - 149mg)
Which food is lower in glycemic index?
Skor bar
Skor bar is lower in glycemic index (difference - 53)
Which food is richer in vitamins?
Skor bar
Skor bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Խոլեստերին (difference - 53mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 18.78g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Skor bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168757/nutrients
  2. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: