Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Skor bar և Twix սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Skor bar vs Twix infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
10
Twix
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +253.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +42.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +170%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +72.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +21.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +523.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +392.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 22% 8% 27% 14% 42% 5% 14% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +253.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +42.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +170%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +72.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +21.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +523.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +392.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
10
Twix
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +204.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +53.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +27.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +675%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +108%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +753.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +562.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +574.2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 12% 3% 2% 5% 24% 3% 3% 6% 2% 27% 2% 22%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 12% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +204.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +53.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +27.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +675%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +108%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +753.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +562.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +574.2%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
4
Twix
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +56.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +169.4%
հավասար Ածխաջրեր - 64.8
հավասար Այլ - 1.21
3% 30% 64%
Սպիտակուցներ: 3.13 գ
Ճարպեր: 30.37 գ
Ածխաջրեր: 63.73 գ
Ջուր: 1.57 գ
Այլ: 1.2 գ
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +56.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +169.4%
հավասար Ածխաջրեր - 64.8
հավասար Այլ - 1.21

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
:
0
Twix
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +225.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +89.6%
հավասար Հագեցած ճարպ - 18.96
63% 33% 4%
Հագեցած ճարպ: 18.78 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.714 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.191 գ
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +225.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +89.6%
հավասար Հագեցած ճարպ - 18.96

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Skor bar Twix
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Skor bar Twix Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.43g 63.7g Twix
Սպիտակուցներ 3.13g 4.91g Twix
Ճարպեր 30.37g 24.85g Skor bar
Ածխաջրեր 63.73g 64.8g Twix
Կալորիականություն 541kcal 502kcal Skor bar
Շաքար 59.89g 48.25g Twix
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g 1.1g Skor bar
Կալցիում 30mg 106mg Twix
Երկաթ 0.57mg 0.81mg Twix
Մագնեզիում 10mg 27mg Twix
Ֆոսֆոր 61mg 105mg Twix
Կալիում 153mg 186mg Twix
Նատրիում 317mg 198mg Twix
Ցինկ 0.17mg 1.06mg Twix
Պղինձ 0.04mg 0.197mg Twix
Մանգան 0mg 0.273mg Twix
Սելեն 0µg 4.3µg Twix
Վիտամին A 204IU 67IU Skor bar
Վիտամին A, RAE 61µg 20µg Skor bar
Վիտամին E 0.58mg 0.74mg Twix
Վիտամին D 3IU 0IU Skor bar
Վիտամին D (D2 + D3) 0.1µg 0µg Skor bar
Վիտամին C 0.5mg 0.6mg Twix
Վիտամին B1 0.02mg 0.155mg Twix
Վիտամին B2 0.1mg 0.208mg Twix
Վիտամին B3 0.13mg 1.109mg Twix
Վիտամին B5 0.04mg 0.265mg Twix
Վիտամին B6 0.022mg 0.025mg Twix
Folate, total 2µg 26µg Twix
Վիտամին B12 0.21µg 0.33µg Twix
Choline, total 3.1mg 20.9mg Twix
Վիտամին K 8.6µg 5.6µg Skor bar
Խոլեստերին 53mg 7mg Twix
Տրանս ճարպ 0.342g Skor bar
Հագեցած ճարպ 18.78g 18.96g Skor bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.714g 2.988g Skor bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.191g 0.628g Skor bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Skor bar Twix
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
9%
Skor bar
18%
Twix
Mineral Summary Score
14%
Skor bar
32%
Twix

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Twix
Twix is lower in Շաքար (difference - 11.64g)
Which food is lower in Նատրիում?
Twix
Twix is lower in Նատրիում (difference - 119mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Twix
Twix is lower in Խոլեստերին (difference - 46mg)
Which food is richer in minerals?
Twix
Twix is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Twix
Twix is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Skor bar
Skor bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.18g)
Which food is lower in glycemic index?
Skor bar
Skor bar is lower in glycemic index (difference - 44)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Skor bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168757/nutrients
  2. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: