Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Smelt և Butterfish սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Smelt vs Butterfish infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +175%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +79.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +18.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -32.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +114.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +158%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +4636.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +29.3%
հավասար Ֆոսֆոր - 308
հավասար Սելեն - 46.8
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 43% 27% 126% 33% 10% 58% 59% 117% 255%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 8.4% 24% 23% 132% 42% 15% 27% 23% 2.5% 255%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +175%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +79.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +18.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -32.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +114.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +158%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +4636.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +29.3%
հավասար Ֆոսֆոր - 308
հավասար Սելեն - 46.8

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Smelt
1
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +116.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +87.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1360%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +31.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +226.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +16.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +103.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +240%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3.5% 0% 0% 0% 2.5% 34% 33% 44% 39% 3.8% 496% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 6.5% 0% 0% 0% 37% 44% 108% 52% 80% 13% 229% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +116.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +87.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1360%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +31.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +226.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +16.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +103.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +240%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +104.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +231.6%
հավասար Սպիտակուցներ - 22.15
հավասար Ջուր - 66.83
23% 3% 73%
Սպիտակուցներ: 22.6 գ
Ճարպեր: 3.1 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 72.79 գ
Այլ: 1.51 գ
22% 10% 67%
Սպիտակուցներ: 22.15 գ
Ճարպեր: 10.28 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 66.83 գ
Այլ: 0.74 գ
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +104.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +231.6%
հավասար Սպիտակուցներ - 22.15
հավասար Ջուր - 66.83

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Smelt Butterfish
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Smelt Butterfish Opinion
Սպիտակուցներ 22.6g 22.15g Smelt
Ճարպեր 3.1g 10.28g Butterfish
Կալորիականություն 124kcal 187kcal Butterfish
Կալցիում 77mg 28mg Smelt
Երկաթ 1.15mg 0.64mg Smelt
Մագնեզիում 38mg 32mg Smelt
Ֆոսֆոր 295mg 308mg Butterfish
Կալիում 372mg 481mg Butterfish
Նատրիում 77mg 114mg Smelt
Ցինկ 2.12mg 0.99mg Smelt
Պղինձ 0.178mg 0.069mg Smelt
Մանգան 0.9mg 0.019mg Smelt
Սելեն 46.8µg 46.8µg
Վիտամին A 58IU 109IU Butterfish
Վիտամին A, RAE 17µg 33µg Butterfish
Վիտամին B1 0.01mg 0.146mg Butterfish
Վիտամին B2 0.146mg 0.192mg Butterfish
Վիտամին B3 1.766mg 5.769mg Butterfish
Վիտամին B5 0.74mg 0.865mg Butterfish
Վիտամին B6 0.17mg 0.346mg Butterfish
Folate, total 5µg 17µg Butterfish
Վիտամին B12 3.97µg 1.83µg Smelt
Տրիպտոֆան 0.253mg 0.248mg Smelt
Տրեոնին 0.991mg 0.971mg Smelt
Իզոլեյցին 1.041mg 1.021mg Smelt
Լեյցին 1.837mg 1.801mg Smelt
Լիզին 2.076mg 2.035mg Smelt
Մեթիոնին 0.669mg 0.656mg Smelt
Ֆենիլալանին 0.882mg 0.865mg Smelt
Վալին 1.164mg 1.141mg Smelt
Հիստիդին 0.665mg 0.652mg Smelt
Խոլեստերին 90mg 83mg Butterfish
Հագեցած ճարպ 0.579g Butterfish
22:6 n-3 (DHA) 0.536g Smelt
20:5 n-3 (EPA) 0.353g Smelt
22:5 n-3 (DPA) 0.023g Smelt
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.822g Smelt
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.135g Smelt

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Smelt Butterfish
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
50%
Smelt
44%
Butterfish
Mineral Summary Score
75%
Smelt
55%
Butterfish

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Smelt
Smelt is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Smelt
Smelt is lower in Նատրիում (difference - 37mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Butterfish
Butterfish is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Butterfish
Butterfish is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.579g)
Which food is richer in vitamins?
Butterfish
Butterfish is relatively richer in vitamins
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Smelt - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175147/nutrients
  2. Butterfish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174231/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: