Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Snapper և Ling fish սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Snapper vs Ling fish infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -67.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +245.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +118.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +26.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +127.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +206.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +123.5%
հավասար Կալցիում - 44
հավասար Կալիում - 486
հավասար Սելեն - 46.8
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 12% 9% 26% 86% 46% 7.4% 12% 15% 2.2% 267%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 13% 31% 58% 109% 43% 23% 27% 47% 5% 255%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -67.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +245.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +118.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +26.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +127.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +206.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +123.5%
հավասար Կալցիում - 44
հավասար Կալիում - 486
հավասար Սելեն - 46.8

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +135.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +31.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +438.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +139.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +5675%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +709.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +33.3%
հավասար Վիտամին A - 115
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 6.9% 0% 0% 5.3% 13% 0.92% 6.5% 52% 106% 4.5% 438% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 6.9% 0% 0% 0% 32% 53% 53% 22% 81% 6% 81% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +135.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +31.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +438.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +139.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +5675%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +709.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +33.3%
հավասար Վիտամին A - 115

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +109.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +71.6%
հավասար Սպիտակուցներ - 24.35
հավասար Ջուր - 73.88
26% 2% 70%
Սպիտակուցներ: 26.3 գ
Ճարպեր: 1.72 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 70.35 գ
Այլ: 1.63 գ
24% 74%
Սպիտակուցներ: 24.35 գ
Ճարպեր: 0.82 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 73.88 գ
Այլ: 0.95 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +109.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +71.6%
հավասար Սպիտակուցներ - 24.35
հավասար Ջուր - 73.88

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Snapper Ling fish
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Snapper Ling fish Opinion
Սպիտակուցներ 26.3g 24.35g Snapper
Ճարպեր 1.72g 0.82g Snapper
Կալորիականություն 128kcal 111kcal Snapper
Կալցիում 40mg 44mg Ling fish
Երկաթ 0.24mg 0.83mg Ling fish
Մագնեզիում 37mg 81mg Ling fish
Ֆոսֆոր 201mg 254mg Ling fish
Կալիում 522mg 486mg Snapper
Նատրիում 57mg 173mg Snapper
Ցինկ 0.44mg 1mg Ling fish
Պղինձ 0.046mg 0.141mg Ling fish
Մանգան 0.017mg 0.038mg Ling fish
Սելեն 49µg 46.8µg Snapper
Վիտամին A 115IU 115IU
Վիտամին A, RAE 35µg 35µg
Վիտամին C 1.6mg 0mg Snapper
Վիտամին B1 0.053mg 0.127mg Ling fish
Վիտամին B2 0.004mg 0.231mg Ling fish
Վիտամին B3 0.346mg 2.801mg Ling fish
Վիտամին B5 0.87mg 0.369mg Snapper
Վիտամին B6 0.46mg 0.351mg Snapper
Folate, total 6µg 8µg Ling fish
Վիտամին B12 3.5µg 0.65µg Snapper
Տրիպտոֆան 0.294mg 0.273mg Snapper
Տրեոնին 1.153mg 1.067mg Snapper
Իզոլեյցին 1.212mg 1.122mg Snapper
Լեյցին 2.137mg 1.979mg Snapper
Լիզին 2.415mg 2.236mg Snapper
Մեթիոնին 0.778mg 0.721mg Snapper
Ֆենիլալանին 1.027mg 0.95mg Snapper
Վալին 1.355mg 1.254mg Snapper
Հիստիդին 0.774mg 0.717mg Snapper
Խոլեստերին 47mg 51mg Snapper
Հագեցած ճարպ 0.365g Ling fish
22:6 n-3 (DHA) 0.273g Snapper
20:5 n-3 (EPA) 0.048g Snapper
22:5 n-3 (DPA) 0.022g Snapper
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.322g Snapper
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.588g Snapper

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Snapper Ling fish
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
49%
Snapper
26%
Ling fish
Mineral Summary Score
48%
Snapper
61%
Ling fish

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Snapper
Snapper is lower in Նատրիում (difference - 116mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Snapper
Snapper is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Ling fish
Ling fish is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.365g)
Which food is richer in minerals?
Ling fish
Ling fish is relatively richer in minerals
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Snapper - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173699/nutrients
  2. Ling fish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174234/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: