Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Snapper թե՞ Mahimahi — Սննդարարության Համեմատություն

Համեմատել
Snapper
vs
Mahimahi

Infographic

Snapper vs Mahimahi infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +110.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -49.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +504.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +34.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +15.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +11.8%
հավասար Մագնեզիում - 38
հավասար Ֆոսֆոր - 183
հավասար Կալիում - 533
հավասար Սելեն - 46.8
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 12% 9% 27% 87% 47% 8% 12% 16% 3% 268%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 55% 28% 79% 48% 15% 17% 18% 3% 256%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +110.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -49.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +504.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +34.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +15.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +11.8%
հավասար Մագնեզիում - 38
հավասար Ֆոսֆոր - 183
հավասար Կալիում - 533
հավասար Սելեն - 46.8

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +130.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +407.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +80.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +2025%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2047.1%
հավասար Վիտամին B5 - 0.865
հավասար Վիտամին B6 - 0.462
հավասար Folate, total - 6
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 7% 0% 0% 6% 14% 1% 7% 53% 107% 5% 438% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 13% 0% 0% 0% 6% 20% 140% 52% 107% 5% 87% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +130.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +407.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +80.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +2025%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2047.1%
հավասար Վիտամին B5 - 0.865
հավասար Վիտամին B6 - 0.462
հավասար Folate, total - 6

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +10.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +91.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +155.2%
հավասար Սպիտակուցներ - 23.72
հավասար Ջուր - 71.22
26% 2% 70%
Սպիտակուցներ: 26.3 գ
Ճարպեր: 1.72 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 70.35 գ
Այլ: 1.63 գ
24% 71% 4%
Սպիտակուցներ: 23.72 գ
Ճարպեր: 0.9 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 71.22 գ
Այլ: 4.16 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +10.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +91.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +155.2%
հավասար Սպիտակուցներ - 23.72
հավասար Ջուր - 71.22

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +107.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +178.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -34%
29% 25% 46%
Հագեցած ճարպ: 0.365 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.322 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.588 գ
40% 26% 35%
Հագեցած ճարպ: 0.241 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.155 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.211 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +107.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +178.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -34%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Snapper Mahimahi
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Snapper Mahimahi Opinion
Սպիտակուցներ 26.3g 23.72g Snapper
Ճարպեր 1.72g 0.9g Snapper
Կալորիականություն 128kcal 109kcal Snapper
Կալցիում 40mg 19mg Snapper
Երկաթ 0.24mg 1.45mg Mahimahi
Մագնեզիում 37mg 38mg Mahimahi
Ֆոսֆոր 201mg 183mg Snapper
Կալիում 522mg 533mg Mahimahi
Նատրիում 57mg 113mg Snapper
Ցինկ 0.44mg 0.59mg Mahimahi
Պղինձ 0.046mg 0.053mg Mahimahi
Մանգան 0.017mg 0.019mg Mahimahi
Սելեն 49µg 46.8µg Snapper
Վիտամին A 115IU 208IU Mahimahi
Վիտամին A, RAE 35µg 62µg Mahimahi
Վիտամին C 1.6mg 0mg Snapper
Վիտամին B1 0.053mg 0.023mg Snapper
Վիտամին B2 0.004mg 0.085mg Mahimahi
Վիտամին B3 0.346mg 7.429mg Mahimahi
Վիտամին B5 0.87mg 0.865mg Snapper
Վիտամին B6 0.46mg 0.462mg Mahimahi
Folate, total 6µg 6µg
Վիտամին B12 3.5µg 0.69µg Snapper
Տրիպտոֆան 0.294mg 0.266mg Snapper
Տրեոնին 1.153mg 1.04mg Snapper
Իզոլեյցին 1.212mg 1.093mg Snapper
Լեյցին 2.137mg 1.928mg Snapper
Լիզին 2.415mg 2.178mg Snapper
Մեթիոնին 0.778mg 0.702mg Snapper
Ֆենիլալանին 1.027mg 0.926mg Snapper
Վալին 1.355mg 1.222mg Snapper
Հիստիդին 0.774mg 0.698mg Snapper
Խոլեստերին 47mg 94mg Snapper
Հագեցած ճարպ 0.365g 0.241g Mahimahi
22:6 n-3 (DHA) 0.273g 0.113g Snapper
20:5 n-3 (EPA) 0.048g 0.026g Snapper
22:5 n-3 (DPA) 0.022g 0.012g Snapper
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.322g 0.155g Snapper
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.588g 0.211g Snapper

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Snapper Mahimahi
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
53%
Snapper
36%
Mahimahi
Mineral Summary Score
48%
Snapper
52%
Mahimahi

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Snapper
Snapper is lower in Նատրիում (difference - 56mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Snapper
Snapper is lower in Խոլեստերին (difference - 47mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Mahimahi
Mahimahi is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.124g)
Which food is richer in minerals?
Mahimahi
Mahimahi is relatively richer in minerals
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Snapper - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173699/nutrients
  2. Mahimahi - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171992/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: