Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Starburst և Payday սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Starburst vs Payday infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +19100%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +8900%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +3840%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +36150%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +2608.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +5980%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +537.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 4% 2% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 29% 72% 65% 85% 64% 31% 43% 109% 119% 28%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +19100%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +8900%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +3840%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +36150%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +2608.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +5980%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +537.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
9
Payday
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +648.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +8200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +5650%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +143220%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1388.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +5000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
հավասար Վիտամին A - 1
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 7% 0% 196% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 0% 0% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 50% 0% 0% 21% 27% 135% 32% 55% 39% 3% 20% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +648.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +8200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +5650%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +143220%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1388.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +5000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
հավասար Վիտամին A - 1

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +56.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +22.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +3178%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +204.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +470%
8% 83% 9%
Սպիտակուցներ: 0.41 գ
Ճարպեր: 8.21 գ
Ածխաջրեր: 82.57 գ
Ջուր: 8.51 գ
Այլ: 0.3 գ
13% 25% 53% 7% 2%
Սպիտակուցներ: 13.44 գ
Ճարպեր: 25 գ
Ածխաջրեր: 52.88 գ
Ջուր: 6.97 գ
Այլ: 1.71 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +56.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +22.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +3178%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +204.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +470%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -38.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
100%
Հագեցած ճարպ: 7.778 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
22% 57% 21%
Հագեցած ճարպ: 4.806 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 12.467 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.691 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -38.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Starburst Payday
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Starburst Payday Opinion
Զուտ ածխաջրեր 82.57g 49.08g Starburst
Սպիտակուցներ 0.41g 13.44g Payday
Ճարպեր 8.21g 25g Payday
Ածխաջրեր 82.57g 52.88g Starburst
Կալորիականություն 408kcal 490kcal Payday
Օսլա 2.19g Payday
Շաքար 58.12g 40.32g Payday
Բջջանյութ(Fiber) 0g 3.8g Payday
Կալցիում 0mg 94mg Payday
Երկաթ 0.01mg 1.92mg Payday
Մագնեզիում 1mg 90mg Payday
Ֆոսֆոր 5mg 197mg Payday
Կալիում 2mg 725mg Payday
Նատրիում 2mg 231mg Starburst
Ցինկ 0mg 1.57mg Payday
Պղինձ 0.012mg 0.325mg Payday
Մանգան 0.015mg 0.912mg Payday
Սելեն 0.8µg 5.1µg Payday
Վիտամին A 1IU 1IU
Վիտամին E 0.33mg 2.47mg Payday
Վիտամին C 58.7mg 0mg Starburst
Վիտամին B1 0.001mg 0.083mg Payday
Վիտամին B2 0.002mg 0.115mg Payday
Վիտամին B3 0.005mg 7.166mg Payday
Վիտամին B5 0.035mg 0.521mg Payday
Վիտամին B6 0mg 0.235mg Payday
Folate, total 1µg 51µg Payday
Վիտամին B12 0µg 0.02µg Payday
Choline, total 0mg 35.6mg Payday
Վիտամին K 2.1µg 0µg Starburst
Տրիպտոֆան 0.133mg Payday
Տրեոնին 0.457mg Payday
Իզոլեյցին 0.486mg Payday
Լեյցին 0.879mg Payday
Լիզին 0.515mg Payday
Մեթիոնին 0.166mg Payday
Ֆենիլալանին 0.687mg Payday
Վալին 0.565mg Payday
Հիստիդին 0.337mg Payday
Տրանս ճարպ 0.141g 0g Payday
Հագեցած ճարպ 7.778g 4.806g Payday
20:5 n-3 (EPA) 0g 0.023g Payday
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 12.467g Payday
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 4.691g Payday
20:2 n-6 c,c 0.002g Payday

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Starburst Payday
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16%
Starburst
29%
Payday
Mineral Summary Score
1%
Starburst
64%
Payday

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Starburst
Starburst is lower in Նատրիում (difference - 229mg)
Which food is lower in Շաքար?
Payday
Payday is lower in Շաքար (difference - 17.8g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Payday
Payday is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.972g)
Which food is richer in minerals?
Payday
Payday is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Payday
Payday is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Starburst - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169590/nutrients
  2. Payday - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170680/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: