Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Starburst և Skor bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Starburst vs Skor bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +5600%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +900%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1120%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +7550%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +233.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 4% 2% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 22% 8% 27% 14% 42% 5% 14% 0% 0%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +5600%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +900%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1120%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +7550%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +233.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +11640%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +20300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +75.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +4900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +309.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 7% 0% 196% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 0% 0% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 12% 3% 2% 5% 24% 3% 3% 6% 2% 27% 2% 22%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +11640%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +20300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +75.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +4900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +309.5%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +29.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +442%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +663.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +269.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +300%
8% 83% 9%
Սպիտակուցներ: 0.41 գ
Ճարպեր: 8.21 գ
Ածխաջրեր: 82.57 գ
Ջուր: 8.51 գ
Այլ: 0.3 գ
3% 30% 64%
Սպիտակուցներ: 3.13 գ
Ճարպեր: 30.37 գ
Ածխաջրեր: 63.73 գ
Ջուր: 1.57 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +29.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +442%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +663.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +269.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +300%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -58.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
100%
Հագեցած ճարպ: 7.778 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
63% 33% 4%
Հագեցած ճարպ: 18.78 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.714 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.191 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -58.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Starburst Skor bar
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Starburst Skor bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 82.57g 62.43g Starburst
Սպիտակուցներ 0.41g 3.13g Skor bar
Ճարպեր 8.21g 30.37g Skor bar
Ածխաջրեր 82.57g 63.73g Starburst
Կալորիականություն 408kcal 541kcal Skor bar
Շաքար 58.12g 59.89g Starburst
Բջջանյութ(Fiber) 0g 1.3g Skor bar
Կալցիում 0mg 30mg Skor bar
Երկաթ 0.01mg 0.57mg Skor bar
Մագնեզիում 1mg 10mg Skor bar
Ֆոսֆոր 5mg 61mg Skor bar
Կալիում 2mg 153mg Skor bar
Նատրիում 2mg 317mg Starburst
Ցինկ 0mg 0.17mg Skor bar
Պղինձ 0.012mg 0.04mg Skor bar
Մանգան 0.015mg 0mg Starburst
Սելեն 0.8µg 0µg Starburst
Վիտամին A 1IU 204IU Skor bar
Վիտամին A, RAE 0µg 61µg Skor bar
Վիտամին E 0.33mg 0.58mg Skor bar
Վիտամին D 0IU 3IU Skor bar
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.1µg Skor bar
Վիտամին C 58.7mg 0.5mg Starburst
Վիտամին B1 0.001mg 0.02mg Skor bar
Վիտամին B2 0.002mg 0.1mg Skor bar
Վիտամին B3 0.005mg 0.13mg Skor bar
Վիտամին B5 0.035mg 0.04mg Skor bar
Վիտամին B6 0mg 0.022mg Skor bar
Folate, total 1µg 2µg Skor bar
Վիտամին B12 0µg 0.21µg Skor bar
Choline, total 0mg 3.1mg Skor bar
Վիտամին K 2.1µg 8.6µg Skor bar
Խոլեստերին 0mg 53mg Starburst
Տրանս ճարպ 0.141g Skor bar
Հագեցած ճարպ 7.778g 18.78g Starburst
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 9.714g Skor bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 1.191g Skor bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Starburst Skor bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16%
Starburst
9%
Skor bar
Mineral Summary Score
1%
Starburst
14%
Skor bar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Starburst
Starburst is lower in Շաքար (difference - 1.77g)
Which food is lower in Նատրիում?
Starburst
Starburst is lower in Նատրիում (difference - 315mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Starburst
Starburst is lower in Խոլեստերին (difference - 53mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Starburst
Starburst is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.002g)
Which food is richer in minerals?
Skor bar
Skor bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Skor bar
Skor bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Starburst - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169590/nutrients
  2. Skor bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168757/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: