Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Tamarind և Rambutan սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Summary of differences between Tamarind and Rambutan

  • The amount of Վիտամին B1, Երկաթ, Մագնեզիում, Կալիում, Բջջանյութ(Fiber), Ֆոսֆոր, Վիտամին B2, and Կալցիում in Tamarind is higher than in Rambutan.
  • Tamarind covers your daily need of Վիտամին B1 35% more than Rambutan.
  • Tamarind contains 15 times more Կալիում than Rambutan. While Tamarind contains 628mg of Կալիում, Rambutan contains only 42mg.

These are the specific foods used in this comparison Tamarinds, raw and Rambutan, canned, syrup pack.

Infographic

Tamarind vs Rambutan infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +236.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +700%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1155.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1395.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +25%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +30.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -60.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 23% 105% 66% 49% 56% 4% 3% 29%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 7% 14% 5% 4% 4% 2% 3% 22%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +236.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +700%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1155.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1395.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +25%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +30.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -60.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +3192.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +590.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +694.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +230%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +75%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +40%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 2% 2% 0% 12% 108% 36% 37% 9% 16% 11% 0% 7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 0% 0% 17% 4% 6% 26% 2% 5% 6% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +3192.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +590.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +694.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +230%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +75%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +40%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tamarind Rambutan
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tamarind Rambutan Opinion
Զուտ ածխաջրեր 57.4g 19.97g Tamarind
Սպիտակուցներ 2.8g 0.65g Tamarind
Ճարպեր 0.6g 0.21g Tamarind
Ածխաջրեր 62.5g 20.87g Tamarind
Կալորիականություն 239kcal 82kcal Tamarind
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար 38.8g g Rambutan
Բջջանյութ(Fiber) 5.1g 0.9g Tamarind
Կալցիում 74mg 22mg Tamarind
Երկաթ 2.8mg 0.35mg Tamarind
Մագնեզիում 92mg 7mg Tamarind
Ֆոսֆոր 113mg 9mg Tamarind
Կալիում 628mg 42mg Tamarind
Նատրիում 28mg 11mg Rambutan
Ցինկ 0.1mg 0.08mg Tamarind
Պղինձ 0.086mg 0.066mg Tamarind
Վիտամին A 30IU 3IU Tamarind
Վիտամին E 0.1mg mg Tamarind
Վիտամին D 0IU IU Tamarind
Վիտամին D 0µg µg Tamarind
Վիտամին C 3.5mg 4.9mg Rambutan
Վիտամին B1 0.428mg 0.013mg Tamarind
Վիտամին B2 0.152mg 0.022mg Tamarind
Վիտամին B3 1.938mg 1.352mg Tamarind
Վիտամին B5 0.143mg 0.018mg Tamarind
Վիտամին B6 0.066mg 0.02mg Tamarind
Folate, total 14µg 8µg Tamarind
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 2.8µg µg Tamarind
Տրիպտոֆան 0.018mg mg Tamarind
Տրեոնին mg mg
Իզոլեյցին mg mg
Լեյցին mg mg
Լիզին 0.139mg mg Tamarind
Մեթիոնին 0.014mg mg Tamarind
Ֆենիլալանին mg mg
Վալին mg mg
Հիստիդին mg mg
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.272g g Rambutan
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.181g g Tamarind
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.059g g Tamarind

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tamarind Rambutan
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
20
Tamarind
5
Rambutan
Mineral Summary Score
41
Tamarind
7
Rambutan

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
17%
Tamarind
4%
Rambutan
Carbohydrates
63%
Tamarind
21%
Rambutan
Fats
3%
Tamarind
1%
Rambutan

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Tamarind
Tamarind is lower in glycemic index (difference - 36)
Which food is cheaper?
Tamarind
Tamarind is cheaper (difference - $1)
Which food is richer in minerals?
Tamarind
Tamarind is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Tamarind
Tamarind is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Rambutan
Rambutan is lower in Շաքար (difference - 38.8g)
Which food is lower in Նատրիում?
Rambutan
Rambutan is lower in Նատրիում (difference - 17mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Rambutan
Rambutan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.272g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tamarind - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167763/nutrients
  2. Rambutan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168167/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: