Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tapioca և 100 grand bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tapioca vs 100 grand bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +38.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -40.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +108.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +22.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +182.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1441.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2357.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +25%
հավասար Ֆոսֆոր - 86
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 3% 9% 36% 12% 16% 10% 4% 1% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +38.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -40.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +108.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +22.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +182.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1441.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2357.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +25%
հավասար Ֆոսֆոր - 86

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +26%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +20.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +52.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +106.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +93.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +164%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +16%
հավասար Վիտամին C - 0.7
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 10% 0% 27% 3% 8% 33% 2% 17% 8% 3% 32% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 14% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +26%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +20.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +52.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +106.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +93.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +164%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +16%
հավասար Վիտամին C - 0.7

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +15.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1129.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1057.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +262.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +25%
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.88 գ
Ճարպեր: 1.67 գ
Ածխաջրեր: 19.56 գ
Ջուր: 75.01 գ
Այլ: 0.88 գ
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +15.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1129.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1057.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +262.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +25%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1236.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +2175.4%
66% 30% 4%
Հագեցած ճարպ: 0.991 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.452 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.061 գ
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1236.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +2175.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tapioca 100 grand bar
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tapioca 100 grand bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.56g 69.97g 100 grand bar
Սպիտակուցներ 2.88g 2.5g Tapioca
Ճարպեր 1.67g 19.33g 100 grand bar
Ածխաջրեր 19.56g 70.97g 100 grand bar
Կալորիականություն 105kcal 468kcal 100 grand bar
Շաքար 51.9g Tapioca
Բջջանյութ(Fiber) 0g 1g 100 grand bar
Կալցիում 105mg 76mg Tapioca
Երկաթ 0.06mg 0.34mg 100 grand bar
Մագնեզիում 12mg 25mg 100 grand bar
Ֆոսֆոր 82mg 86mg 100 grand bar
Կալիում 133mg 163mg 100 grand bar
Նատրիում 121mg 203mg Tapioca
Ցինկ 0.35mg 0.99mg 100 grand bar
Պղինձ 0.012mg 0.185mg 100 grand bar
Մանգան 0.007mg 0.172mg 100 grand bar
Սելեն 2µg 2.5µg 100 grand bar
Վիտամին A 160IU 127IU Tapioca
Վիտամին A, RAE 47µg 38µg Tapioca
Վիտամին E 0.42mg 100 grand bar
Վիտամին D 34IU 0IU Tapioca
Վիտամին D (D2 + D3) 0.9µg 0µg Tapioca
Վիտամին C 0.7mg 0.7mg
Վիտամին B1 0.03mg 0.058mg 100 grand bar
Վիտամին B2 0.143mg 0.119mg Tapioca
Վիտամին B3 0.075mg 0.198mg 100 grand bar
Վիտամին B5 0.277mg 0.182mg Tapioca
Վիտամին B6 0.033mg 0.016mg Tapioca
Folate, total 4µg 5µg 100 grand bar
Վիտամին B12 0.25µg 0.29µg 100 grand bar
Choline, total 24.6mg 100 grand bar
Վիտամին K 6.2µg 100 grand bar
Տրիպտոֆան 0.041mg Tapioca
Տրեոնին 0.13mg Tapioca
Իզոլեյցին 0.173mg Tapioca
Լեյցին 0.282mg Tapioca
Լիզին 0.228mg Tapioca
Մեթիոնին 0.073mg Tapioca
Ֆենիլալանին 0.139mg Tapioca
Վալին 0.192mg Tapioca
Հիստիդին 0.078mg Tapioca
Խոլեստերին 6mg 12mg Tapioca
Հագեցած ճարպ 0.991g 11.9g Tapioca
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.452g 6.039g 100 grand bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.061g 1.388g 100 grand bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tapioca 100 grand bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Tapioca
11%
100 grand bar
Mineral Summary Score
13%
Tapioca
26%
100 grand bar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Tapioca
Tapioca is lower in Շաքար (difference - 51.9g)
Which food is lower in Նատրիում?
Tapioca
Tapioca is lower in Նատրիում (difference - 82mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Tapioca
Tapioca is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tapioca
Tapioca is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 10.909g)
Which food is lower in glycemic index?
100 grand bar
100 grand bar is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is richer in minerals?
100 grand bar
100 grand bar is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tapioca - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169612/nutrients
  2. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: