Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tapioca և Starburst սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tapioca vs Starburst infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +500%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1540%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +6550%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +150%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -98.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +114.3%
հավասար Պղինձ - 0.012
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 3% 9% 36% 12% 16% 10% 4% 1% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +500%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1540%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +6550%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +150%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -98.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +114.3%
հավասար Պղինձ - 0.012

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +15900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +7050%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +691.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +8285.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 10% 0% 27% 3% 8% 33% 2% 17% 8% 3% 32% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 7% 0% 196% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 0% 0% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +15900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +7050%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +691.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +8285.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +602.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +781.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +193.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +391.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +322.1%
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.88 գ
Ճարպեր: 1.67 գ
Ածխաջրեր: 19.56 գ
Ջուր: 75.01 գ
Այլ: 0.88 գ
8% 83% 9%
Սպիտակուցներ: 0.41 գ
Ճարպեր: 8.21 գ
Ածխաջրեր: 82.57 գ
Ջուր: 8.51 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +602.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +781.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +193.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +391.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +322.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -87.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
66% 30% 4%
Հագեցած ճարպ: 0.991 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.452 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.061 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 7.778 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -87.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tapioca Starburst
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tapioca Starburst Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.56g 82.57g Starburst
Սպիտակուցներ 2.88g 0.41g Tapioca
Ճարպեր 1.67g 8.21g Starburst
Ածխաջրեր 19.56g 82.57g Starburst
Կալորիականություն 105kcal 408kcal Starburst
Շաքար 58.12g Tapioca
Կալցիում 105mg 0mg Tapioca
Երկաթ 0.06mg 0.01mg Tapioca
Մագնեզիում 12mg 1mg Tapioca
Ֆոսֆոր 82mg 5mg Tapioca
Կալիում 133mg 2mg Tapioca
Նատրիում 121mg 2mg Starburst
Ցինկ 0.35mg 0mg Tapioca
Պղինձ 0.012mg 0.012mg
Մանգան 0.007mg 0.015mg Starburst
Սելեն 2µg 0.8µg Tapioca
Վիտամին A 160IU 1IU Tapioca
Վիտամին A, RAE 47µg 0µg Tapioca
Վիտամին E 0.33mg Starburst
Վիտամին D 34IU 0IU Tapioca
Վիտամին D (D2 + D3) 0.9µg 0µg Tapioca
Վիտամին C 0.7mg 58.7mg Starburst
Վիտամին B1 0.03mg 0.001mg Tapioca
Վիտամին B2 0.143mg 0.002mg Tapioca
Վիտամին B3 0.075mg 0.005mg Tapioca
Վիտամին B5 0.277mg 0.035mg Tapioca
Վիտամին B6 0.033mg 0mg Tapioca
Folate, total 4µg 1µg Tapioca
Վիտամին B12 0.25µg 0µg Tapioca
Վիտամին K 2.1µg Starburst
Տրիպտոֆան 0.041mg Tapioca
Տրեոնին 0.13mg Tapioca
Իզոլեյցին 0.173mg Tapioca
Լեյցին 0.282mg Tapioca
Լիզին 0.228mg Tapioca
Մեթիոնին 0.073mg Tapioca
Ֆենիլալանին 0.139mg Tapioca
Վալին 0.192mg Tapioca
Հիստիդին 0.078mg Tapioca
Խոլեստերին 6mg 0mg Starburst
Տրանս ճարպ 0.141g Tapioca
Հագեցած ճարպ 0.991g 7.778g Tapioca
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.452g 0g Tapioca
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.061g 0g Tapioca

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tapioca Starburst
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Tapioca
16%
Starburst
Mineral Summary Score
13%
Tapioca
1%
Starburst

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Tapioca
Tapioca is lower in Շաքար (difference - 58.12g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tapioca
Tapioca is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 6.787g)
Which food is richer in minerals?
Tapioca
Tapioca is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Tapioca
Tapioca is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Starburst
Starburst is lower in Նատրիում (difference - 119mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Starburst
Starburst is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in glycemic index?
Starburst
Starburst is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tapioca - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169612/nutrients
  2. Starburst - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169590/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: