Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tapioca և Twix սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tapioca vs Twix infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
9
Twix
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -38.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1250%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +125%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +28%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +39.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +202.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1541.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +3800%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +115%
հավասար Կալցիում - 106
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 3% 9% 36% 12% 16% 10% 4% 1% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -38.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1250%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +125%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +28%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +39.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +202.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1541.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +3800%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +115%
հավասար Կալցիում - 106

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
8
Twix
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +138.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +32%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +416.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +45.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1378.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +550%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +32%
հավասար Վիտամին B5 - 0.265
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 10% 0% 27% 3% 8% 33% 2% 17% 8% 3% 32% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 12% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +138.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +32%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +416.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +45.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1378.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +550%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +32%
հավասար Վիտամին B5 - 0.265

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
4
Twix
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1673.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +70.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1388%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +231.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +37.5%
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.88 գ
Ճարպեր: 1.67 գ
Ածխաջրեր: 19.56 գ
Ջուր: 75.01 գ
Այլ: 0.88 գ
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1673.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +70.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1388%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +231.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +37.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
:
2
Twix
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +561.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +929.5%
66% 30% 4%
Հագեցած ճարպ: 0.991 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.452 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.061 գ
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +561.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +929.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tapioca Twix
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tapioca Twix Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.56g 63.7g Twix
Սպիտակուցներ 2.88g 4.91g Twix
Ճարպեր 1.67g 24.85g Twix
Ածխաջրեր 19.56g 64.8g Twix
Կալորիականություն 105kcal 502kcal Twix
Շաքար 48.25g Tapioca
Բջջանյութ(Fiber) 0g 1.1g Twix
Կալցիում 105mg 106mg Twix
Երկաթ 0.06mg 0.81mg Twix
Մագնեզիում 12mg 27mg Twix
Ֆոսֆոր 82mg 105mg Twix
Կալիում 133mg 186mg Twix
Նատրիում 121mg 198mg Tapioca
Ցինկ 0.35mg 1.06mg Twix
Պղինձ 0.012mg 0.197mg Twix
Մանգան 0.007mg 0.273mg Twix
Սելեն 2µg 4.3µg Twix
Վիտամին A 160IU 67IU Tapioca
Վիտամին A, RAE 47µg 20µg Tapioca
Վիտամին E 0.74mg Twix
Վիտամին D 34IU 0IU Tapioca
Վիտամին D (D2 + D3) 0.9µg 0µg Tapioca
Վիտամին C 0.7mg 0.6mg Tapioca
Վիտամին B1 0.03mg 0.155mg Twix
Վիտամին B2 0.143mg 0.208mg Twix
Վիտամին B3 0.075mg 1.109mg Twix
Վիտամին B5 0.277mg 0.265mg Tapioca
Վիտամին B6 0.033mg 0.025mg Tapioca
Folate, total 4µg 26µg Twix
Վիտամին B12 0.25µg 0.33µg Twix
Choline, total 20.9mg Twix
Վիտամին K 5.6µg Twix
Տրիպտոֆան 0.041mg Tapioca
Տրեոնին 0.13mg Tapioca
Իզոլեյցին 0.173mg Tapioca
Լեյցին 0.282mg Tapioca
Լիզին 0.228mg Tapioca
Մեթիոնին 0.073mg Tapioca
Ֆենիլալանին 0.139mg Tapioca
Վալին 0.192mg Tapioca
Հիստիդին 0.078mg Tapioca
Խոլեստերին 6mg 7mg Tapioca
Տրանս ճարպ 0.342g Tapioca
Հագեցած ճարպ 0.991g 18.96g Tapioca
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.452g 2.988g Twix
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.061g 0.628g Twix

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tapioca Twix
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Tapioca
18%
Twix
Mineral Summary Score
13%
Tapioca
32%
Twix

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Twix
Twix is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Twix
Twix is lower in glycemic index (difference - 34)
Which food is lower in Շաքար?
Tapioca
Tapioca is lower in Շաքար (difference - 48.25g)
Which food is lower in Նատրիում?
Tapioca
Tapioca is lower in Նատրիում (difference - 77mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Tapioca
Tapioca is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tapioca
Tapioca is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 17.969g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tapioca - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169612/nutrients
  2. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: