Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tomatillo և Gratin սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tomatillo vs Gratin infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +94931.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1600%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +189.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +47.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +213.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +102.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +440%
հավասար Երկաթ - 0.64
հավասար Մագնեզիում - 20
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 24% 15% 17% 24% 1% 6% 27% 19957% 3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 24% 15% 49% 35% 57% 19% 54% 22% 15%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +94931.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1600%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +189.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +47.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +213.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +102.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +440%
հավասար Երկաթ - 0.64
հավասար Մագնեզիում - 20

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
6
Gratin
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +18.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +86.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +131.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +45.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +231.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +158%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +210.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +57.1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 8% 0% 39% 11% 9% 35% 9% 13% 6% 0% 5% 26%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 16% 0% 0% 33% 16% 27% 19% 24% 41% 9% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +18.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +86.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +131.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +45.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +231.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +158%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +210.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +57.1%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +427.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +644.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +93%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +278.2%
6% 92%
Սպիտակուցներ: 0.96 գ
Ճարպեր: 1.02 գ
Ածխաջրեր: 5.84 գ
Ջուր: 91.63 գ
Այլ: 0.55 գ
5% 8% 11% 74% 2%
Սպիտակուցներ: 5.06 գ
Ճարպեր: 7.59 գ
Ածխաջրեր: 11.27 գ
Ջուր: 74 գ
Այլ: 2.08 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +427.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +644.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +93%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +278.2%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -97.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +51.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1286.5%
20% 22% 59%
Հագեցած ճարպ: 0.139 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.155 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.417 գ
66% 30% 4%
Հագեցած ճարպ: 4.733 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.149 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.276 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -97.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +51.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1286.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tomatillo Gratin
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tomatillo Gratin Opinion
Զուտ ածխաջրեր 3.94g 9.47g Gratin
Սպիտակուցներ 0.96g 5.06g Gratin
Ճարպեր 1.02g 7.59g Gratin
Ածխաջրեր 5.84g 11.27g Gratin
Կալորիականություն 32kcal 132kcal Gratin
Շաքար 3.93g Gratin
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 1.8g Tomatillo
Կալցիում 7mg 119mg Gratin
Երկաթ 0.62mg 0.64mg Gratin
Մագնեզիում 20mg 20mg
Ֆոսֆոր 39mg 113mg Gratin
Կալիում 268mg 396mg Gratin
Նատրիում 1mg 433mg Tomatillo
Ցինկ 0.22mg 0.69mg Gratin
Պղինձ 0.079mg 0.16mg Gratin
Մանգան 153mg 0.161mg Tomatillo
Սելեն 0.5µg 2.7µg Gratin
Վիտամին A 114IU 264IU Gratin
Վիտամին A, RAE 6µg 64µg Gratin
Վիտամին E 0.38mg Tomatillo
Վիտամին C 11.7mg 9.9mg Tomatillo
Վիտամին B1 0.044mg 0.064mg Gratin
Վիտամին B2 0.035mg 0.116mg Gratin
Վիտամին B3 1.85mg 0.993mg Tomatillo
Վիտամին B5 0.15mg 0.387mg Gratin
Վիտամին B6 0.056mg 0.174mg Gratin
Folate, total 7µg 11µg Gratin
Choline, total 7.6mg Tomatillo
Վիտամին K 10.1µg Tomatillo
Տրիպտոֆան 0.07mg Gratin
Տրեոնին 0.192mg Gratin
Իզոլեյցին 0.284mg Gratin
Լեյցին 0.443mg Gratin
Լիզին 0.381mg Gratin
Մեթիոնին 0.117mg Gratin
Ֆենիլալանին 0.254mg Gratin
Վալին 0.325mg Gratin
Հիստիդին 0.151mg Gratin
Խոլեստերին 0mg 23mg Tomatillo
Հագեցած ճարպ 0.139g 4.733g Tomatillo
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.155g 2.149g Gratin
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.417g 0.276g Tomatillo

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tomatillo Gratin
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
13%
Tomatillo
14%
Gratin
Mineral Summary Score
2007%
Tomatillo
32%
Gratin

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tomatillo
Tomatillo is lower in Նատրիում (difference - 432mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Tomatillo
Tomatillo is lower in Խոլեստերին (difference - 23mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tomatillo
Tomatillo is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.594g)
Which food is lower in Շաքար?
Gratin
Gratin is lower in Շաքար (difference - 3.93g)
Which food is richer in minerals?
Gratin
Gratin is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tomatillo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168566/nutrients
  2. Gratin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170442/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: