Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tootsie roll և Pretzel սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tootsie roll vs Pretzel infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +33.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +472.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +31.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +124.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +92.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +160%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +20%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2059.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +100%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 172% 21% 55% 20% 162% 29% 53% 133% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +33.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +472.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +31.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +124.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +92.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +160%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +20%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2059.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +100%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +38.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +242.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +657.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +374.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2409.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +11%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +640%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1744.4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 0% 24%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 10% 0% 7% 106% 77% 99% 20% 18% 125% 0% 17% 7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +38.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +242.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +657.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +374.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2409.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +11%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +640%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1744.4%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +13%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +113.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +531.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +416.2%
հավասար Ածխաջրեր - 80.39
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
10% 3% 80% 3% 4%
Սպիտակուցներ: 10.04 գ
Ճարպեր: 2.93 գ
Ածխաջրեր: 80.39 գ
Ջուր: 3.13 գ
Այլ: 3.51 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +13%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +113.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +531.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +416.2%
հավասար Ածխաջրեր - 80.39

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +165.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -59.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +385.3%
31% 61% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.967 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.929 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.266 գ
16% 30% 54%
Հագեցած ճարպ: 0.391 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.727 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.291 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +165.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -59.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +385.3%

Carbohydrate type comparison

Carbohydrate type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Գլյուկոզա +1037.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +29%
Պարունակում է ավելի շատ Լակտոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +489.2%
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +374.4%
21% 55% 11% 3% 9%
Օսլա: 15.3 գ
Սախարոզ: 39.35 գ
Գլյուկոզա: 7.85 գ
Ֆրուկտոզա: 0.4 գ
Լակտոզա: 2.18 գ
Մալթոզ: 6.54 գ
Գալակտոզա: 0 գ
97%
Օսլա: 72.58 գ
Սախարոզ: 0 գ
Գլյուկոզա: 0.69 գ
Ֆրուկտոզա: 0.31 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 1.11 գ
Գալակտոզա: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Գլյուկոզա +1037.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +29%
Պարունակում է ավելի շատ Լակտոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +489.2%
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +374.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tootsie roll Pretzel
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tootsie roll Pretzel Opinion
Զուտ ածխաջրեր 87.63g 76.99g Tootsie roll
Սպիտակուցներ 1.59g 10.04g Pretzel
Ճարպեր 3.31g 2.93g Tootsie roll
Ածխաջրեր 87.73g 80.39g Tootsie roll
Կալորիականություն 387kcal 384kcal Tootsie roll
Օսլա 15.3g 72.58g Pretzel
Ֆրուկտոզա 0.4g 0.31g Tootsie roll
Շաքար 56.32g 2.21g Pretzel
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 3.4g Pretzel
Կալցիում 36mg 27mg Tootsie roll
Երկաթ 0.8mg 4.58mg Pretzel
Մագնեզիում 22mg 29mg Pretzel
Ֆոսֆոր 57mg 128mg Pretzel
Կալիում 116mg 223mg Pretzel
Նատրիում 44mg 1240mg Tootsie roll
Ցինկ 0.4mg 1.04mg Pretzel
Պղինձ 0.13mg 0.156mg Pretzel
Մանգան 0.047mg 1.015mg Pretzel
Սելեն 2.2µg 4.4µg Pretzel
Վիտամին E 0.65mg 0.47mg Tootsie roll
Վիտամին C 0mg 2.1mg Pretzel
Վիտամին B1 0.056mg 0.424mg Pretzel
Վիտամին B2 0.07mg 0.332mg Pretzel
Վիտամին B3 0.21mg 5.27mg Pretzel
Վիտամին B5 0.29mg 0.322mg Pretzel
Վիտամին B6 0.01mg 0.074mg Pretzel
Folate, total 9µg 166µg Pretzel
Choline, total 29.5mg Pretzel
Վիտամին K 9.6µg 2.8µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.19mg 0.097mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.04mg 0.25mg Pretzel
Իզոլեյցին 0.06mg 0.407mg Pretzel
Լեյցին 0.11mg 0.757mg Pretzel
Լիզին 0.09mg 0.257mg Pretzel
Մեթիոնին 0.01mg 0.177mg Pretzel
Ֆենիլալանին 0.05mg 0.52mg Pretzel
Վալին 0.08mg 0.48mg Pretzel
Հիստիդին 0.03mg 0.22mg Pretzel
Խոլեստերին 2mg 0mg Pretzel
Տրանս ճարպ 0.004g Tootsie roll
Հագեցած ճարպ 0.967g 0.391g Pretzel
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.929g 0.727g Tootsie roll
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.266g 1.291g Pretzel
18:2 n-6 c,c 1.223g Pretzel
18:3 n-6 c,c,c 0g 0.001g Pretzel
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g 0.063g Pretzel

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tootsie roll Pretzel
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
Tootsie roll
37%
Pretzel
Mineral Summary Score
17%
Tootsie roll
67%
Pretzel

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Նատրիում (difference - 1196mg)
Which food is lower in glycemic index?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in glycemic index (difference - 83)
Which food is cheaper?
Tootsie roll
Tootsie roll is cheaper (difference - $2.4)
Which food is lower in Շաքար?
Pretzel
Pretzel is lower in Շաքար (difference - 54.11g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Pretzel
Pretzel is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pretzel
Pretzel is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.576g)
Which food is richer in minerals?
Pretzel
Pretzel is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Pretzel
Pretzel is relatively richer in vitamins

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients
  2. Pretzel - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167555/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: