Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tootsie roll և Whatchamacallit սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tootsie roll vs Whatchamacallit infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +227.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +41.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +142.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +161.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +602.1%
հավասար Ցինկ - 0.43
հավասար Պղինձ - 0.12
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 43% 20% 60% 27% 39% 12% 40% 44% 4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +227.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +41.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +142.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +161.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +602.1%
հավասար Ցինկ - 0.43
հավասար Պղինձ - 0.12

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +11.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +123.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +95.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +96.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1076.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +300%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 0% 24%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 26% 0% 3% 28% 49% 47% 16% 10% 14% 47% 14% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +11.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +123.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +95.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +96.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1076.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +300%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +38.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +120.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +405.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +615.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +195.6%
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
8% 24% 63% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 8.04 գ
Ճարպեր: 23.68 գ
Ածխաջրեր: 63.23 գ
Ջուր: 3.04 գ
Այլ: 2.01 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +38.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +120.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +405.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +615.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +195.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +96%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +212%
31% 61% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.967 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.929 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.266 գ
79% 17% 4%
Հագեցած ճարպ: 17.04 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.78 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.83 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +96%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +212%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tootsie roll Whatchamacallit
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tootsie roll Whatchamacallit Opinion
Զուտ ածխաջրեր 87.63g 61.33g Tootsie roll
Սպիտակուցներ 1.59g 8.04g Whatchamacallit
Ճարպեր 3.31g 23.68g Whatchamacallit
Ածխաջրեր 87.73g 63.23g Tootsie roll
Կալորիականություն 387kcal 494kcal Whatchamacallit
Օսլա 15.3g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 56.32g 48.86g Whatchamacallit
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 1.9g Whatchamacallit
Կալցիում 36mg 118mg Whatchamacallit
Երկաթ 0.8mg 1.13mg Whatchamacallit
Մագնեզիում 22mg 28mg Whatchamacallit
Ֆոսֆոր 57mg 138mg Whatchamacallit
Կալիում 116mg 303mg Whatchamacallit
Նատրիում 44mg 299mg Tootsie roll
Ցինկ 0.4mg 0.43mg Whatchamacallit
Պղինձ 0.13mg 0.12mg Tootsie roll
Մանգան 0.047mg 0.33mg Whatchamacallit
Սելեն 2.2µg 0.7µg Tootsie roll
Վիտամին A 0IU 134IU Whatchamacallit
Վիտամին A, RAE 0µg 38µg Whatchamacallit
Վիտամին E 0.65mg 1.27mg Whatchamacallit
Վիտամին C 0mg 0.9mg Whatchamacallit
Վիտամին B1 0.056mg 0.11mg Whatchamacallit
Վիտամին B2 0.07mg 0.21mg Whatchamacallit
Վիտամին B3 0.21mg 2.47mg Whatchamacallit
Վիտամին B5 0.29mg 0.26mg Tootsie roll
Վիտամին B6 0.01mg 0.04mg Whatchamacallit
Folate, total 9µg 18µg Whatchamacallit
Վիտամին B12 0µg 0.37µg Whatchamacallit
Choline, total 25mg Whatchamacallit
Վիտամին K 9.6µg 4.3µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.19mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.04mg Tootsie roll
Իզոլեյցին 0.06mg Tootsie roll
Լեյցին 0.11mg Tootsie roll
Լիզին 0.09mg Tootsie roll
Մեթիոնին 0.01mg Tootsie roll
Ֆենիլալանին 0.05mg Tootsie roll
Վալին 0.08mg Tootsie roll
Հիստիդին 0.03mg Tootsie roll
Խոլեստերին 2mg 12mg Tootsie roll
Տրանս ճարպ 0.12g Tootsie roll
Հագեցած ճարպ 0.967g 17.04g Tootsie roll
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.929g 3.78g Whatchamacallit
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.266g 0.83g Whatchamacallit
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tootsie roll Whatchamacallit
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
Tootsie roll
21%
Whatchamacallit
Mineral Summary Score
17%
Tootsie roll
32%
Whatchamacallit

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in Շաքար (difference - 7.46g)
Which food is richer in vitamins?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Նատրիում (difference - 255mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Խոլեստերին (difference - 10mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 16.073g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients
  2. Whatchamacallit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168770/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: