Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twix և Baby ruth սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twix vs Baby ruth infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Twix
6
:
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +125.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +11.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -13.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +47.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +72%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +59.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +33.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +28.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 24% 31% 41% 22% 30% 20% 75% 46% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +125.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +11.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -13.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +47.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +72%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +59.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +33.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +28.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Twix
7
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +167.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +71.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +116.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +450%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +143.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +25.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +25.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +68%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +67%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 12% 14%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 19% 0% 0% 15% 28% 24% 20% 10% 9% 8% 20% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +167.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +71.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +116.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +450%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +143.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +25.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +25.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +68%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +67%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Twix
1
:
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +15%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +65.2%
հավասար Սպիտակուցներ - 5.4
հավասար Ածխաջրեր - 64.8
հավասար Այլ - 1.21
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
5% 22% 65% 7%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 21.6 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 6.99 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +15%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +65.2%
հավասար Սպիտակուցներ - 5.4
հավասար Ածխաջրեր - 64.8
հավասար Այլ - 1.21

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Twix
0
:
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -36.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +86%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +320.1%
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
60% 27% 13%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.557 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.638 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -36.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +86%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +320.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twix Baby ruth
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twix Baby ruth Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.7g 62.8g Twix
Սպիտակուցներ 4.91g 5.4g Baby ruth
Ճարպեր 24.85g 21.6g Twix
Ածխաջրեր 64.8g 64.8g
Կալորիականություն 502kcal 459kcal Twix
Շաքար 48.25g 54g Twix
Բջջանյութ(Fiber) 1.1g 2g Baby ruth
Կալցիում 106mg 47mg Twix
Երկաթ 0.81mg 0.63mg Twix
Մագնեզիում 27mg 43mg Baby ruth
Ֆոսֆոր 105mg 94mg Twix
Կալիում 186mg 249mg Baby ruth
Նատրիում 198mg 230mg Twix
Ցինկ 1.06mg 0.72mg Twix
Պղինձ 0.197mg 0.225mg Baby ruth
Մանգան 0.273mg 0.351mg Baby ruth
Սելեն 4.3µg 2.5µg Twix
Վիտամին A 67IU 0IU Twix
Վիտամին A, RAE 20µg 0µg Twix
Վիտամին E 0.74mg 0.93mg Baby ruth
Վիտամին C 0.6mg 0mg Twix
Վիտամին B1 0.155mg 0.058mg Twix
Վիտամին B2 0.208mg 0.121mg Twix
Վիտամին B3 1.109mg 1.251mg Baby ruth
Վիտամին B5 0.265mg 0.333mg Baby ruth
Վիտամին B6 0.025mg 0.042mg Baby ruth
Folate, total 26µg 12µg Twix
Վիտամին B12 0.33µg 0.06µg Twix
Choline, total 20.9mg 34.9mg Baby ruth
Վիտամին K 5.6µg 2.3µg Twix
Խոլեստերին 7mg 0mg Baby ruth
Տրանս ճարպ 0.342g 0.05g Baby ruth
Հագեցած ճարպ 18.96g 12.1g Baby ruth
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.988g 5.557g Baby ruth
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.628g 2.638g Baby ruth

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twix Baby ruth
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
18%
Twix
12%
Baby ruth
Mineral Summary Score
32%
Twix
31%
Baby ruth

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Twix
Twix is lower in Շաքար (difference - 5.75g)
Which food is lower in Նատրիում?
Twix
Twix is lower in Նատրիում (difference - 32mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 6.86g)
Which food is lower in glycemic index?
Baby ruth
Baby ruth is lower in glycemic index (difference - 44)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients
  2. Baby ruth - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167582/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: