Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twix և Caramello սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twix vs Caramello infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Twix
5
:
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +100.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +34.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +83.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -38.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 64% 41% 0% 65% 31% 16% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +100.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +34.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +83.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -38.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Twix
11
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +352.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +183.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 12% 14%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 19% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +352.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +183.3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Twix
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +17.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +60.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +66.9%
հավասար Ածխաջրեր - 63.81
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
6% 21% 64% 7% 2%
Սպիտակուցներ: 6.19 գ
Ճարպեր: 21.19 գ
Ածխաջրեր: 63.81 գ
Ջուր: 6.79 գ
Այլ: 2.02 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +17.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +60.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +66.9%
հավասար Ածխաջրեր - 63.81

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Twix
0
:
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -32.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +77%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 0.63
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
68% 28% 3%
Հագեցած ճարպ: 12.72 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.29 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.63 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -32.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +77%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 0.63

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twix Caramello
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twix Caramello Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.7g 62.61g Twix
Սպիտակուցներ 4.91g 6.19g Caramello
Ճարպեր 24.85g 21.19g Twix
Ածխաջրեր 64.8g 63.81g Twix
Կալորիականություն 502kcal 462kcal Twix
Շաքար 48.25g 56.92g Twix
Բջջանյութ(Fiber) 1.1g 1.2g Caramello
Կալցիում 106mg 213mg Caramello
Երկաթ 0.81mg 1.09mg Caramello
Մագնեզիում 27mg Twix
Ֆոսֆոր 105mg 150mg Caramello
Կալիում 186mg 341mg Caramello
Նատրիում 198mg 122mg Caramello
Ցինկ 1.06mg Twix
Պղինձ 0.197mg Twix
Մանգան 0.273mg Twix
Սելեն 4.3µg Twix
Վիտամին A 67IU 303IU Caramello
Վիտամին A, RAE 20µg Twix
Վիտամին E 0.74mg Twix
Վիտամին C 0.6mg 1.7mg Caramello
Վիտամին B1 0.155mg Twix
Վիտամին B2 0.208mg Twix
Վիտամին B3 1.109mg Twix
Վիտամին B5 0.265mg Twix
Վիտամին B6 0.025mg Twix
Folate, total 26µg Twix
Վիտամին B12 0.33µg Twix
Choline, total 20.9mg Twix
Վիտամին K 5.6µg Twix
Խոլեստերին 7mg 27mg Twix
Տրանս ճարպ 0.342g Caramello
Հագեցած ճարպ 18.96g 12.72g Caramello
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.988g 5.29g Caramello
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.628g 0.63g Caramello

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twix Caramello
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
18%
Twix
2%
Caramello
Mineral Summary Score
32%
Twix
22%
Caramello

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Twix
Twix is lower in Շաքար (difference - 8.67g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Twix
Twix is lower in Խոլեստերին (difference - 20mg)
Which food is richer in vitamins?
Twix
Twix is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Caramello
Caramello is lower in Նատրիում (difference - 76mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Caramello
Caramello is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 6.24g)
Which food is lower in glycemic index?
Caramello
Caramello is lower in glycemic index (difference - 44)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients
  2. Caramello - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167975/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: