Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twix և Fruit leather սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twix vs Fruit leather infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +488.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +92.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +337.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +13.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -50.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +457.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +15.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +48.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +59.3%
հավասար Երկաթ - 0.75
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 29% 10% 11% 15% 53% 6% 57% 24% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +488.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +92.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +337.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +13.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -50.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +457.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +15.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +48.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +59.3%
հավասար Երկաթ - 0.75

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Twix
7
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +15.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +32.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +260.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +108%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1009%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +550%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +9233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +20.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +225%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 14%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 4% 12% 0% 187% 11% 24% 2% 20% 70% 3% 0% 46%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +15.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +32.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +260.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +108%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1009%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +550%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +9233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +20.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +225%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +391%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +827.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +27.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +190.8%
հավասար Այլ - 1.2
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
3% 83% 12%
Սպիտակուցներ: 1 գ
Ճարպեր: 2.68 գ
Ածխաջրեր: 82.82 գ
Ջուր: 12.3 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +391%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +827.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +27.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +190.8%
հավասար Այլ - 1.2

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +101.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +14.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.6%
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
24% 55% 21%
Հագեցած ճարպ: 0.65 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.48 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.55 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +101.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +14.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twix Fruit leather
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twix Fruit leather Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.7g 82.82g Fruit leather
Սպիտակուցներ 4.91g 1g Twix
Ճարպեր 24.85g 2.68g Twix
Ածխաջրեր 64.8g 82.82g Fruit leather
Կալորիականություն 502kcal 359kcal Twix
Շաքար 48.25g 57.58g Twix
Բջջանյութ(Fiber) 1.1g 0g Twix
Կալցիում 106mg 18mg Twix
Երկաթ 0.81mg 0.75mg Twix
Մագնեզիում 27mg 14mg Twix
Ֆոսֆոր 105mg 24mg Twix
Կալիում 186mg 164mg Twix
Նատրիում 198mg 403mg Twix
Ցինկ 1.06mg 0.19mg Twix
Պղինձ 0.197mg 0.171mg Twix
Մանգան 0.273mg 0.184mg Twix
Սելեն 4.3µg 2.7µg Twix
Վիտամին A 67IU 58IU Twix
Վիտամին A, RAE 20µg 6µg Twix
Վիտամին E 0.74mg 0.56mg Twix
Վիտամին C 0.6mg 56mg Fruit leather
Վիտամին B1 0.155mg 0.043mg Twix
Վիտամին B2 0.208mg 0.1mg Twix
Վիտամին B3 1.109mg 0.1mg Twix
Վիտամին B5 0.265mg 0.319mg Fruit leather
Վիտամին B6 0.025mg 0.3mg Fruit leather
Folate, total 26µg 4µg Twix
Վիտամին B12 0.33µg 0µg Twix
Վիտամին K 5.6µg 18.2µg Fruit leather
Խոլեստերին 7mg 0mg Fruit leather
Տրանս ճարպ 0.342g Fruit leather
Հագեցած ճարպ 18.96g 0.65g Fruit leather
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.988g 1.48g Twix
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.628g 0.55g Twix

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twix Fruit leather
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
19%
Twix
31%
Fruit leather
Mineral Summary Score
32%
Twix
22%
Fruit leather

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Twix
Twix is lower in Շաքար (difference - 9.33g)
Which food is lower in Նատրիում?
Twix
Twix is lower in Նատրիում (difference - 205mg)
Which food is richer in minerals?
Twix
Twix is relatively richer in minerals
Which food is lower in Խոլեստերին?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 18.31g)
Which food is lower in glycemic index?
Fruit leather
Fruit leather is lower in glycemic index (difference - 17)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients
  2. Fruit leather - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167540/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: