Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twix և Molasses սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twix vs Molasses infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Twix
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +238.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +265.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +93.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +482.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +796.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +687.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -81.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +147.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +460.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +314%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 62% 177% 173% 14% 130% 5% 8% 163% 200% 98%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +238.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +265.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +93.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +482.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +796.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +687.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -81.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +147.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +460.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +314%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Twix
10
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +278%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +10300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +19.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +203.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2580%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 12% 14%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 11% 1% 18% 49% 155% 0% 0% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +278%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +10300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +19.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +203.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2580%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Twix
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +24750%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +15.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +417%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +172.7%
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
75% 22% 3%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 74.73 գ
Ջուր: 21.87 գ
Այլ: 3.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +24750%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +15.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +417%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +172.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Twix
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +9237.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1156%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
18% 32% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.032 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.05 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +9237.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1156%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twix Molasses
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twix Molasses Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.7g 74.73g Molasses
Սպիտակուցներ 4.91g 0g Twix
Ճարպեր 24.85g 0.1g Twix
Ածխաջրեր 64.8g 74.73g Molasses
Կալորիականություն 502kcal 290kcal Twix
Ֆրուկտոզա 12.79g Molasses
Շաքար 48.25g 74.72g Twix
Բջջանյութ(Fiber) 1.1g 0g Twix
Կալցիում 106mg 205mg Molasses
Երկաթ 0.81mg 4.72mg Molasses
Մագնեզիում 27mg 242mg Molasses
Ֆոսֆոր 105mg 31mg Twix
Կալիում 186mg 1464mg Molasses
Նատրիում 198mg 37mg Molasses
Ցինկ 1.06mg 0.29mg Twix
Պղինձ 0.197mg 0.487mg Molasses
Մանգան 0.273mg 1.53mg Molasses
Սելեն 4.3µg 17.8µg Molasses
Վիտամին A 67IU 0IU Twix
Վիտամին A, RAE 20µg 0µg Twix
Վիտամին E 0.74mg 0mg Twix
Վիտամին C 0.6mg 0mg Twix
Վիտամին B1 0.155mg 0.041mg Twix
Վիտամին B2 0.208mg 0.002mg Twix
Վիտամին B3 1.109mg 0.93mg Twix
Վիտամին B5 0.265mg 0.804mg Molasses
Վիտամին B6 0.025mg 0.67mg Molasses
Folate, total 26µg 0µg Twix
Վիտամին B12 0.33µg 0µg Twix
Choline, total 20.9mg 13.3mg Twix
Վիտամին K 5.6µg 0µg Twix
Խոլեստերին 7mg 0mg Molasses
Տրանս ճարպ 0.342g Molasses
Հագեցած ճարպ 18.96g 0.018g Molasses
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.988g 0.032g Twix
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.628g 0.05g Twix

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twix Molasses
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
18%
Twix
18%
Molasses
Mineral Summary Score
32%
Twix
103%
Molasses

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Twix
Twix is lower in Շաքար (difference - 26.47g)
Which food is lower in glycemic index?
Twix
Twix is lower in glycemic index (difference - 44)
Which food is cheaper?
Twix
Twix is cheaper (difference - $2)
Which food is richer in vitamins?
Twix
Twix is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Molasses
Molasses is lower in Նատրիում (difference - 161mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Molasses
Molasses is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Molasses
Molasses is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 18.942g)
Which food is richer in minerals?
Molasses
Molasses is relatively richer in minerals

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients
  2. Molasses - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168820/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: